Visa allt om DevExp Consulting AB
Visa allt om DevExp Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 506 1 129 1 870
Övrig omsättning - - - - - 1 8
Rörelseresultat (EBIT) -29 -17 -19 -25 169 344 637
Resultat efter finansnetto -24 -12 -6 -19 180 346 649
Årets resultat 0 -2 4 140 105 189 348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 150 170 251 399 621 1 098 857
Tillgångar 150 170 251 399 621 1 098 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 104 106 242 242 537 448
Obeskattade reserver 40 65 75 85 298 251 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 1 70 72 82 310 246
Skulder och eget kapital 150 170 251 399 621 1 098 857
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 404 615
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 0 0 0 215 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 0 0 0 66 276 406
Utdelning till aktieägare 0 0 0 140 140 400 100
Omsättning 0 0 0 0 506 1 130 1 878
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 506 1 129 1 870
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 - - - 300 698 1 067
Rörelseresultat, EBITDA -29 -17 -19 -25 169 344 637
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -55,18% -39,63% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 29,15% 31,51% 75,73%
Vinstmarginal -% -% -% -% 35,77% 30,65% 34,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 106,52% 69,80% 32,67%
Soliditet 90,13% 91,00% 65,54% 76,35% 74,34% 65,75% 65,97%
Kassalikviditet 2 500,00% 17 000,00% 358,57% 554,17% 757,32% 354,19% 348,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...