Visa allt om Lundsbrunns Buss AB
Visa allt om Lundsbrunns Buss AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 302 3 479 3 475 3 232 3 492 3 412 3 425 0
Övrig omsättning 174 165 220 121 123 120 - -
Rörelseresultat (EBIT) 342 -86 360 -317 249 264 926 -8
Resultat efter finansnetto 297 -136 325 -350 215 237 901 -9
Årets resultat 121 13 115 4 155 31 330 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 542 1 447 1 986 1 562 1 443 1 831 1 999 1 400
Omsättningstillgångar 807 834 1 160 626 674 933 632 5
Tillgångar 2 349 2 281 3 146 2 188 2 117 2 764 2 631 1 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 389 476 361 507 451 421 91
Obeskattade reserver 430 300 457 282 642 642 454 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 672 864 1 281 795 368 553 738 106
Kortfristiga skulder 737 728 932 751 601 1 117 1 019 1 208
Skulder och eget kapital 2 349 2 281 3 146 2 188 2 117 2 764 2 631 1 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 773 768 751 710 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 016 1 156 296 310 319 291 271 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 381 393 361 353 341 304 117 -
Utdelning till aktieägare 100 0 100 0 150 100 0 0
Omsättning 3 476 3 644 3 695 3 353 3 615 3 532 3 425 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 101 1 160 1 158 1 077 1 164 1 137 3 425 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 525 482 481 472 437 251 -
Rörelseresultat, EBITDA 715 252 785 28 650 638 1 257 -8
Nettoomsättningförändring -5,09% 0,12% 7,52% -7,45% 2,34% -0,38% -% -%
Du Pont-modellen 14,56% -3,77% 11,44% -14,49% 11,76% 9,55% 35,20% -%
Vinstmarginal 10,36% -2,47% 10,36% -9,81% 7,13% 7,74% 27,04% -%
Bruttovinstmarginal 71,05% 59,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 2,12% 3,05% 6,56% -3,87% 2,09% -5,39% -11,30% -%
Soliditet 36,03% 27,31% 26,46% 26,00% 46,30% 33,44% 28,72% 6,48%
Kassalikviditet 105,97% 110,85% 121,57% 77,50% 105,82% 83,53% 62,02% 0,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...