Visa allt om No Problems Scaffolding Kungsbacka AB
Visa allt om No Problems Scaffolding Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 796 6 973 4 238 4 336 3 893 2 202 2 268 2 357
Övrig omsättning 555 469 470 1 300 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 291 922 600 439 655 168 98 553
Resultat efter finansnetto 1 154 718 375 239 576 157 87 543
Årets resultat 333 0 -18 0 22 0 0 292
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 004 5 649 5 585 4 962 3 252 877 582 383
Omsättningstillgångar 1 160 836 537 697 707 896 573 887
Tillgångar 6 164 6 485 6 122 5 658 3 959 1 774 1 154 1 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 029 696 696 715 714 492 492 492
Obeskattade reserver 2 979 2 260 1 544 1 151 915 374 222 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 615 1 490 2 101 2 013 1 187 405 133 173
Kortfristiga skulder 1 542 2 040 1 781 1 779 1 142 503 307 468
Skulder och eget kapital 6 164 6 485 6 122 5 658 3 959 1 774 1 154 1 270
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 216 215 260 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 499 514 873 1 051 546 376 264 403
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0
Sociala kostnader 220 172 234 269 153 122 154 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 351 7 442 4 708 4 337 4 193 2 202 2 268 2 357
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 2 2 - 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 796 3 487 1 060 2 168 1 947 - - 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) 738 368 231 638 445 - - 362
Rörelseresultat, EBITDA 1 573 1 266 893 678 787 247 181 570
Nettoomsättningförändring -16,88% 64,54% -2,26% 11,38% 76,79% -2,91% -3,78% -%
Du Pont-modellen 20,94% 14,22% 9,80% 7,76% 16,54% 9,47% 8,49% 43,54%
Vinstmarginal 22,27% 13,22% 14,16% 10,12% 16,83% 7,63% 4,32% 23,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,59% -17,27% -29,35% -24,95% -11,17% 17,85% 11,73% 17,78%
Soliditet 54,39% 37,92% 31,04% 27,63% 35,07% 43,27% 56,81% 46,51%
Kassalikviditet 75,23% 40,98% 30,15% 39,18% 61,91% 178,13% 186,64% 189,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...