Visa allt om IGOL AB
Visa allt om IGOL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 4 152 2 875 724 690 508 589 7 269
Övrig omsättning 239 208 - 15 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) -58 13 9 -11 -59 -12 183
Resultat efter finansnetto -59 10 6 -12 -60 -14 172
Årets resultat -59 10 6 -12 -19 9 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 156 71 53 87 121 121
Omsättningstillgångar 346 85 341 112 71 161 1 060
Tillgångar 463 241 412 165 157 282 1 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 110 100 94 106 125 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 41 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 411 130 311 71 52 116 940
Skulder och eget kapital 463 241 412 165 157 282 1 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 764 619 162 112 92 90 1 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 201 161 48 23 23 18 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 4 391 3 083 724 705 543 589 7 269
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 1 1 1 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 384 958 724 690 508 589 1 817
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 264 133 105 115 88 361
Rörelseresultat, EBITDA -19 58 42 23 -25 19 200
Nettoomsättningförändring 44,42% 297,10% 4,93% 35,83% -13,75% -91,90% -%
Du Pont-modellen -12,53% 5,39% 2,18% -6,67% -37,58% -4,26% 15,50%
Vinstmarginal -1,40% 0,45% 1,24% -1,59% -11,61% -2,04% 2,52%
Bruttovinstmarginal 33,48% 43,20% 37,15% 40,72% 38,19% 34,80% 38,51%
Rörelsekapital/omsättning -1,57% -1,57% 4,14% 5,94% 3,74% 7,64% 1,65%
Soliditet 11,23% 45,64% 24,27% 56,97% 67,52% 55,04% 18,63%
Kassalikviditet 84,18% 65,38% 109,65% 157,75% 136,54% 138,79% 112,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...