Visa allt om Anders Idépartner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 813 1 060 1 107 - 1 440 1 292 647
Övrig omsättning 12 1 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 119 187 27 - 164 90 95
Resultat efter finansnetto 119 186 26 - 150 90 95
Årets resultat 93 116 12 - 74 46 49
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 158 215 - 104 139 0
Omsättningstillgångar 621 605 346 - 609 660 598
Tillgångar 766 762 561 - 713 800 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 465 372 256 - 189 195 149
Obeskattade reserver 179 180 145 - 92 50 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 5 160 214
Kortfristiga skulder 122 210 160 - 427 395 210
Skulder och eget kapital 766 762 561 - 713 800 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 240 240 240 - 390 300 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 60
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader 90 89 88 - 123 96 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0
Omsättning 825 1 061 1 108 - 1 440 1 292 647
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 813 1 060 1 107 - 1 440 1 292 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 360 372 - 614 482 221
Rörelseresultat, EBITDA 176 244 84 - 199 125 95
Nettoomsättningförändring -23,30% -4,25% -% -% 11,46% 99,69% -%
Du Pont-modellen 15,54% 24,54% 4,81% -% 23,00% 11,25% 15,89%
Vinstmarginal 14,64% 17,64% 2,44% -% 11,39% 6,97% 14,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,38% 37,26% 16,80% -% 12,64% 20,51% 59,97%
Soliditet 78,93% 67,24% 64,68% -% 36,02% 28,98% 27,93%
Kassalikviditet 509,02% 288,10% 216,25% -% 142,62% 167,09% 284,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...