Visa allt om Bobutiken i Uddevalla AB
Visa allt om Bobutiken i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 9 763 8 899 9 377 7 206 8 338 9 957 8 505 8 495
Övrig omsättning - - 69 - 40 - 74 400
Rörelseresultat (EBIT) 431 1 048 1 556 -124 110 670 773 491
Resultat efter finansnetto 407 1 023 1 514 -21 196 649 759 522
Årets resultat 299 149 857 -29 171 490 541 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 10 15 22 168 333 505 700
Omsättningstillgångar 4 688 3 780 5 399 4 767 3 344 4 450 2 695 2 068
Tillgångar 4 694 3 789 5 414 4 790 3 513 4 783 3 200 2 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 918 1 619 1 470 613 642 722 233 304
Obeskattade reserver 396 396 506 110 110 174 223 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 128 128 127 799 476 9 0 500
Kortfristiga skulder 2 251 1 646 3 310 3 268 2 285 3 878 2 744 1 741
Skulder och eget kapital 4 694 3 789 5 414 4 790 3 513 4 783 3 200 2 768
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 512 461 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 677 2 596 2 861 2 537 2 582 2 833 2 581 2 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 945 922 1 255 925 962 1 303 1 072 1 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 763 8 899 9 446 7 206 8 378 9 957 8 579 8 895
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 9 8 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 976 989 1 042 901 926 1 245 1 063 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 411 457 453 418 624 539 556
Rörelseresultat, EBITDA 435 1 053 1 564 44 275 835 938 653
Nettoomsättningförändring 9,71% -5,10% 30,13% -13,58% -16,26% 17,07% 0,12% -%
Du Pont-modellen 9,18% 27,66% 28,76% 1,04% 6,72% 14,01% 24,16% 19,54%
Vinstmarginal 4,41% 11,78% 16,60% 0,69% 2,83% 6,73% 9,09% 6,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,96% 23,98% 22,28% 20,80% 12,70% 5,74% -0,58% 3,85%
Soliditet 47,44% 50,88% 34,44% 14,49% 20,58% 17,78% 12,42% 16,81%
Kassalikviditet 208,26% 229,65% 163,11% 145,87% 146,35% 114,75% 98,21% 118,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...