Visa allt om J. Anders Bygg AB
Visa allt om J. Anders Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 11 516 13 412 9 960 9 369 12 944 11 316 11 795 10 945
Övrig omsättning - 43 - 76 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -914 1 563 -1 006 -643 915 1 743 1 018 2 813
Resultat efter finansnetto -914 1 583 -980 -528 970 1 743 1 027 2 844
Årets resultat 0 1 358 4 3 711 948 544 1 485
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 46 74 148 1 138 1 480 196 212
Omsättningstillgångar 3 254 3 771 2 381 3 055 4 501 3 676 5 063 3 813
Tillgångar 3 275 3 816 2 455 3 203 5 639 5 156 5 259 4 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 035 2 035 676 672 2 720 2 389 1 811 1 585
Obeskattade reserver 447 719 885 925 1 466 1 484 1 041 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 793 1 063 893 1 606 1 453 1 284 2 407 1 669
Skulder och eget kapital 3 275 3 816 2 455 3 203 5 639 5 156 5 259 4 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 809 770 545
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 443 410 482 828 1 027 612 702 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 163 166 22 350 542 472 511 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 380 370 318
Omsättning 11 516 13 455 9 960 9 445 12 944 11 316 11 795 10 945
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 516 13 412 4 980 3 123 4 315 2 829 2 949 3 648
Personalkostnader per anställd (tkr) 684 639 302 435 569 503 532 452
Rörelseresultat, EBITDA -889 1 592 -932 -566 971 1 795 1 066 2 816
Nettoomsättningförändring -14,14% 34,66% 6,31% -27,62% 14,39% -4,06% 7,77% -%
Du Pont-modellen -27,88% 41,48% -39,92% -16,52% 17,29% 33,90% 19,53% 70,70%
Vinstmarginal -7,93% 11,80% -9,84% -5,65% 7,53% 15,45% 8,71% 25,99%
Bruttovinstmarginal 10,30% 27,96% 10,29% 22,59% 30,23% 46,70% 48,11% 50,79%
Rörelsekapital/omsättning 21,37% 20,19% 14,94% 15,47% 23,55% 21,14% 22,52% 19,59%
Soliditet 72,78% 68,02% 55,65% 42,26% 67,40% 67,55% 49,02% 53,17%
Kassalikviditet 410,34% 354,75% 266,63% 190,22% 309,77% 286,29% 210,34% 228,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...