Visa allt om Furbo Elektronikservice AB
Visa allt om Furbo Elektronikservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 963 1 075 768 690 943 773 815 491
Övrig omsättning - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 79 -56 -113 62 -31 91 174
Resultat efter finansnetto 121 79 -55 -112 61 -31 91 174
Årets resultat 108 79 -55 -93 45 0 70 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 10 21 31 41 51
Omsättningstillgångar 433 350 348 180 479 474 529 347
Tillgångar 433 350 348 191 499 504 570 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 159 80 79 172 127 253 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 20 20 51 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 167 192 269 111 307 357 266 158
Skulder och eget kapital 433 350 348 191 499 504 570 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 295 306 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 438 414 404 390 412 119 33 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 145 138 134 130 137 177 145 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 126 0
Omsättning 963 1 075 768 692 943 773 815 491
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 482 538 384 345 472 387 408 491
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 306 297 290 307 318 250 200
Rörelseresultat, EBITDA 121 79 -46 -103 72 -21 101 174
Nettoomsättningförändring -10,42% 39,97% 11,30% -26,83% 21,99% -5,15% 65,99% -%
Du Pont-modellen 27,94% 22,57% -16,09% -59,16% 12,42% -6,15% 15,96% 43,72%
Vinstmarginal 12,56% 7,35% -7,29% -16,38% 6,57% -4,01% 11,17% 35,44%
Bruttovinstmarginal 87,54% 85,77% 86,33% 72,61% 80,28% 89,91% 86,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 14,70% 10,29% 10,00% 18,24% 15,14% 32,27% 38,49%
Soliditet 61,43% 45,43% 22,99% 41,36% 37,42% 28,12% 50,98% 56,47%
Kassalikviditet 259,28% 182,29% 129,37% 126,13% 156,03% 132,77% 198,87% 219,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...