Visa allt om Nordic Waterproofing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 368 837 351 946 335 271 362 754 491 337 460 464 458 045 376 633
Övrig omsättning 1 633 1 415 1 209 1 045 2 668 71 332 1 026
Rörelseresultat (EBIT) 55 294 47 556 39 707 33 404 34 618 44 563 43 637 20 697
Resultat efter finansnetto 56 816 48 959 42 588 35 150 32 550 43 973 42 952 21 069
Årets resultat 17 829 7 17 918 22 14 802 32 737 31 412 8 289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 481 70 846 74 415 64 027 53 140 40 079 40 307 39 554
Omsättningstillgångar 93 608 77 834 100 850 77 272 109 851 110 097 115 680 117 244
Tillgångar 162 089 148 680 175 265 141 299 162 991 150 176 155 987 156 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 900 36 071 66 064 48 146 78 124 26 407 25 890 8 389
Obeskattade reserver 40 398 32 003 34 871 22 674 20 911 8 482 9 284 9 284
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 47 552
Kortfristiga skulder 67 791 80 606 74 330 70 479 63 956 115 287 120 813 91 573
Skulder och eget kapital 162 089 148 680 175 265 141 299 162 991 150 176 155 987 156 798
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 236 1 936 1 641 1 970 2 144 2 131 2 718 839
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 244 1 350 0
Löner till övriga anställda 26 894 26 844 26 806 28 792 47 133 46 514 50 663 32 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 557 12 580 12 241 12 810 25 929 24 834 23 824 14 891
Utdelning till aktieägare 20 000 0 30 000 0 30 000 0 0 0
Omsättning 370 470 353 361 336 480 363 799 494 005 460 535 458 377 377 659
Nyckeltal
Antal anställda 62 70 62 64 120 118 116 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 949 5 028 5 408 5 668 4 094 3 902 3 949 4 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 672 591 656 681 627 623 666 531
Rörelseresultat, EBITDA 59 979 52 614 43 400 37 854 40 199 50 622 49 549 25 250
Nettoomsättningförändring 4,80% 4,97% -7,58% -26,17% 6,70% 0,53% 21,62% -%
Du Pont-modellen 35,58% 33,59% 24,33% 25,48% 21,48% 29,69% 28,22% 13,45%
Vinstmarginal 15,63% 14,19% 12,72% 9,92% 7,13% 9,68% 9,61% 5,60%
Bruttovinstmarginal 27,90% 27,64% 26,61% 23,86% 23,90% 26,79% 26,72% 19,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,00% -0,79% 7,91% 1,87% 9,34% -1,13% -1,12% 6,82%
Soliditet 52,69% 41,05% 53,21% 45,90% 57,39% 21,75% 20,98% 9,61%
Kassalikviditet 74,46% 46,25% 94,82% 55,15% 77,45% 52,01% 64,23% 61,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...