Visa allt om Reinars Fastighets AB
Visa allt om Reinars Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 192 532 1 638 2 814 1 234 1 186 3 017
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -88 -120 -19 59 343 -13 -294 645
Resultat efter finansnetto -4 -88 -120 -15 58 317 1 -274 645
Årets resultat -4 87 -120 9 40 232 0 -110 343
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 12 24 37 38
Omsättningstillgångar 100 278 246 501 686 910 621 505 969
Tillgångar 100 278 246 501 690 922 645 542 1 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 277 190 360 402 366 134 254 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 32 32 0 0 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 1 56 140 256 524 511 288 400
Skulder och eget kapital 100 278 246 501 690 922 645 542 1 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 160 128 601 138 114 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 14 94 0 515 480 421 444 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 10 54 70 272 361 218 425 344
Utdelning till aktieägare 0 177 0 50 0 0 0 120 91
Omsättning 0 0 192 532 1 638 2 814 1 234 1 186 3 017
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 4 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 192 532 410 563 309 297 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) - 32 167 243 236 298 204 254 472
Rörelseresultat, EBITDA -4 -88 -120 -15 67 355 -1 -281 661
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -63,91% -67,52% -41,79% 128,04% 4,05% -60,69% -%
Du Pont-modellen -% -% -48,37% -3,19% 8,84% 37,31% 0,31% -50,18% 64,05%
Vinstmarginal -% -% -61,98% -3,01% 3,72% 12,22% 0,16% -22,93% 21,38%
Bruttovinstmarginal -% -% 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,36%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 98,96% 67,86% 26,25% 13,72% 8,91% 18,30% 18,86%
Soliditet 96,00% 99,64% 77,24% 71,86% 61,68% 42,25% 20,78% 46,86% 55,72%
Kassalikviditet 2 500,00% 27 800,00% 439,29% 340,71% 201,95% 142,18% 54,99% 175,35% 242,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...