Visa allt om JoNour AB
Visa allt om JoNour AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 754 15 624 14 641 14 662 10 910 6 687 5 757 4 389
Övrig omsättning 710 883 - 2 5 163 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -243 -1 481 498 991 1 070 816 540 284
Resultat efter finansnetto -328 -1 485 501 991 1 070 811 520 265
Årets resultat -328 -985 693 551 594 457 286 140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 133 221 227 300 250 0 0
Omsättningstillgångar 3 678 3 228 4 332 3 597 2 549 1 833 1 504 860
Tillgångar 3 727 3 361 4 553 3 824 2 849 2 083 1 504 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 106 1 435 2 820 2 127 1 576 982 526 240
Obeskattade reserver 0 0 500 889 649 389 199 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 256 258
Kortfristiga skulder 2 620 1 927 1 233 808 624 712 524 295
Skulder och eget kapital 3 727 3 361 4 553 3 824 2 849 2 083 1 504 860
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 565 2 023 2 160 1 379 556 359 46 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 496 613 707 434 175 80 20 0
Utdelning till aktieägare 0 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 17 464 16 507 14 641 14 664 10 915 6 850 5 768 4 389
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 6 3 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 094 1 953 1 627 2 444 3 637 3 344 5 757 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 330 221 220 152 123 16 -
Rörelseresultat, EBITDA -163 -1 394 574 1 064 1 124 828 540 284
Nettoomsättningförändring 7,23% 6,71% -0,14% 34,39% 63,15% 16,15% 31,17% -%
Du Pont-modellen -6,44% -44,03% 11,03% 25,92% 37,63% 39,17% 35,90% 33,02%
Vinstmarginal -1,43% -9,47% 3,43% 6,76% 9,83% 12,20% 9,38% 6,47%
Bruttovinstmarginal 19,94% 17,06% 30,13% 28,37% 24,95% 24,41% 15,53% 12,69%
Rörelsekapital/omsättning 6,31% 8,33% 21,17% 19,02% 17,64% 16,76% 17,02% 12,87%
Soliditet 29,68% 42,70% 70,50% 72,76% 72,11% 60,91% 44,72% 33,60%
Kassalikviditet 114,92% 145,20% 337,55% 426,36% 386,38% 245,93% 261,45% 271,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...