Visa allt om Entreprenören V.P.E AB
Visa allt om Entreprenören V.P.E AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 767 8 803 5 419 4 697 7 830 5 048 5 212 6 941 4 112
Övrig omsättning - - - 49 28 3 124 120 21
Rörelseresultat (EBIT) 3 017 1 637 522 625 566 -16 685 1 068 755
Resultat efter finansnetto 3 014 1 637 522 622 566 -17 687 1 082 756
Årets resultat 2 348 1 512 402 338 288 166 503 594 536
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 53 44 62 38 2 8 9 11
Omsättningstillgångar 5 171 3 000 1 925 1 595 2 231 1 289 2 165 2 228 1 343
Tillgångar 5 244 3 053 1 969 1 657 2 270 1 291 2 173 2 237 1 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 136 1 938 776 675 687 599 833 730 636
Obeskattade reserver 0 0 305 305 155 0 250 251 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 108 1 115 888 677 1 428 692 1 089 1 256 717
Skulder och eget kapital 5 244 3 053 1 969 1 657 2 270 1 291 2 173 2 237 1 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 587 668 471 492 600 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 43 240 0 100 100 -
Löner till övriga anställda 3 346 3 726 2 404 2 197 3 996 2 888 2 322 3 376 1 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 157 1 074 639 793 1 249 909 797 1 207 712
Utdelning till aktieägare 2 000 1 150 350 300 100 200 400 400 500
Omsättning 8 767 8 803 5 419 4 746 7 858 5 051 5 336 7 061 4 133
Nyckeltal
Antal anställda 9 11 8 7 15 9 8 11 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 974 800 677 671 522 561 652 631 685
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 446 394 496 414 468 462 485 508
Rörelseresultat, EBITDA 3 035 1 655 540 643 577 -14 687 1 070 757
Nettoomsättningförändring -0,41% 62,45% 15,37% -40,01% 55,11% -3,15% -24,91% 68,80% -%
Du Pont-modellen 57,53% 53,65% 26,51% 37,84% 25,15% -1,08% 31,66% 48,37% 55,83%
Vinstmarginal 34,41% 18,61% 9,63% 13,35% 7,29% -0,28% 13,20% 15,59% 18,39%
Bruttovinstmarginal 97,47% 82,62% 79,09% 98,81% 96,92% 98,12% 96,68% 99,94% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,94% 21,41% 19,14% 19,54% 10,26% 11,83% 20,64% 14,00% 15,22%
Soliditet 59,80% 63,48% 51,49% 54,30% 35,30% 46,40% 46,81% 40,71% 47,03%
Kassalikviditet 245,30% 269,06% 216,78% 235,60% 156,23% 186,27% 198,81% 177,39% 187,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...