Visa allt om Bergslagens Gräv och Entreprenad AB
Visa allt om Bergslagens Gräv och Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 860 1 851 1 194 1 390 2 188 2 243 2 389 2 082 1 639
Övrig omsättning - - 47 67 265 11 - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 58 -1 -272 59 241 57 37 56 141
Resultat efter finansnetto 41 -23 -284 5 190 19 23 17 122
Årets resultat 41 -23 -115 0 18 13 15 63 37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 740 777 1 103 1 369 1 185 2 430 969 1 328 1 106
Omsättningstillgångar 1 167 976 759 992 790 718 834 929 718
Tillgångar 1 907 1 754 1 862 2 361 1 975 3 148 1 803 2 257 1 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 107 130 245 245 227 214 199 137
Obeskattade reserver 0 0 0 169 165 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 141 352 563 1 145 917 1 253 944
Kortfristiga skulder 1 759 1 647 1 591 1 595 1 003 1 776 672 805 673
Skulder och eget kapital 1 907 1 754 1 862 2 361 1 975 3 148 1 803 2 257 1 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 500 545 512 437 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 25 0 - - -
Löner till övriga anställda 402 402 369 314 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 180 184 159 135 162 200 157 161 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 860 1 851 1 241 1 457 2 453 2 254 2 389 2 103 1 639
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 860 1 851 1 194 1 390 1 094 1 122 1 195 1 041 820
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 610 545 458 350 373 336 319 378
Rörelseresultat, EBITDA 315 325 166 487 612 479 306 330 303
Nettoomsättningförändring 0,49% 55,03% -14,10% -36,47% -2,45% -6,11% 14,75% 27,03% -%
Du Pont-modellen 3,04% -0,06% -14,61% 2,50% 12,20% 1,81% 2,05% 2,57% 7,84%
Vinstmarginal 3,12% -0,05% -22,78% 4,24% 11,01% 2,54% 1,55% 2,79% 8,72%
Bruttovinstmarginal 70,22% 73,47% 95,90% 96,69% 90,31% 93,45% 65,05% 75,26% 92,92%
Rörelsekapital/omsättning -31,83% -36,25% -69,68% -43,38% -9,73% -47,17% 6,78% 5,96% 2,75%
Soliditet 7,76% 6,10% 6,98% 15,65% 18,56% 7,21% 11,87% 8,82% 10,27%
Kassalikviditet 66,34% 59,26% 47,71% 62,19% 78,76% 40,43% 124,11% 115,40% 106,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...