Visa allt om Ventilationsteknik i Linköping AB
Visa allt om Ventilationsteknik i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 28 997 24 316 13 821 16 376 21 050 12 322 11 986 8 961 4 937
Övrig omsättning 153 26 214 - 60 60 10 - 25
Rörelseresultat (EBIT) 1 684 1 700 172 32 1 476 253 425 410 -34
Resultat efter finansnetto 1 683 1 707 165 36 1 462 251 416 406 -37
Årets resultat 1 285 1 310 216 10 886 174 236 234 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 706 438 268 159 116 100 136 170 55
Omsättningstillgångar 6 178 5 399 3 101 3 249 3 530 3 802 1 709 1 731 639
Tillgångar 6 884 5 837 3 369 3 408 3 646 3 902 1 845 1 901 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 470 2 185 1 075 859 1 349 463 409 293 59
Obeskattade reserver 250 250 250 375 375 125 125 50 0
Avsättningar (tkr) 60 8 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Kortfristiga skulder 4 104 3 394 2 044 2 174 1 922 3 314 1 311 1 558 533
Skulder och eget kapital 6 884 5 837 3 369 3 408 3 646 3 902 1 845 1 901 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 399 350 367 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 342 4 484 3 467 3 438 3 615 2 114 1 856 1 073 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 266 1 753 1 349 1 266 1 288 875 669 526 356
Utdelning till aktieägare 0 1 000 200 0 500 0 120 120 0
Omsättning 29 150 24 342 14 035 16 376 21 110 12 382 11 996 8 961 4 962
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 11 13 13 10 7 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 933 1 870 1 256 1 260 1 619 1 232 1 712 1 792 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 483 443 386 386 350 419 423 439
Rörelseresultat, EBITDA 1 712 1 744 199 92 1 532 315 487 442 -10
Nettoomsättningförändring 19,25% 75,94% -15,60% -22,20% 70,83% 2,80% 33,76% 81,51% -%
Du Pont-modellen 24,46% 29,28% 5,22% 1,06% 40,48% 6,48% 23,04% 21,57% -4,90%
Vinstmarginal 5,81% 7,03% 1,27% 0,22% 7,01% 2,05% 3,55% 4,58% -0,69%
Bruttovinstmarginal 43,56% 46,11% 50,96% 44,75% 43,69% 38,39% 43,77% 37,81% 43,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,15% 8,25% 7,65% 6,56% 7,64% 3,96% 3,32% 1,93% 2,15%
Soliditet 38,71% 40,77% 37,70% 33,31% 44,58% 14,23% 27,16% 17,31% 8,50%
Kassalikviditet 144,74% 148,11% 115,26% 125,16% 159,42% 84,37% 123,26% 80,87% 115,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...