Visa allt om Marielund Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 78 67 39 88 96 129 114 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -658 -760 -593 -714 -675 -680 -653 -630 -256
Resultat efter finansnetto 82 142 32 70 359 456 476 460 94
Årets resultat 157 147 27 36 196 249 253 247 47
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 172 146 165 206 184 166 146 105
Omsättningstillgångar 496 689 725 837 893 785 687 575 147
Tillgångar 626 861 872 1 002 1 099 970 852 721 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 254 277 404 508 457 408 354 147
Obeskattade reserver 305 426 475 484 465 375 260 139 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 181 119 114 127 139 185 228 80
Skulder och eget kapital 626 861 872 1 002 1 099 970 852 721 253
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 497 370 444 449 459 459 456 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 391 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 219 255 239 261 252 265 248 230 120
Utdelning till aktieägare 150 150 170 154 140 144 200 200 40
Omsättning 14 78 67 39 88 96 129 114 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 78 67 39 88 96 129 114 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 624 770 622 722 734 747 742 716 243
Rörelseresultat, EBITDA -653 -755 -588 -709 -670 -680 -653 -630 -256
Nettoomsättningförändring -82,05% 16,42% 71,79% -55,68% -8,33% -25,58% 13,16% -% -%
Du Pont-modellen 13,26% 16,49% 3,56% 7,09% 32,76% 47,11% 55,87% 63,80% -%
Vinstmarginal 592,86% 182,05% 46,27% 182,05% 409,09% 476,04% 368,99% 403,51% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 114,29% 651,28% 904,48% 1 853,85% 870,45% 672,92% 389,15% 304,39% -%
Soliditet 79,70% 68,09% 71,91% 75,92% 77,41% 75,61% 69,86% 62,98% 65,22%
Kassalikviditet 826,67% 380,66% 609,24% 734,21% 703,15% 564,75% 371,35% 252,19% 183,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...