Visa allt om Hem i Bergslagen AB
Visa allt om Hem i Bergslagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 648 9 852 9 558 7 249 8 648 7 170 6 247 7 109 4 766
Övrig omsättning 246 341 328 518 584 400 324 589 640
Rörelseresultat (EBIT) 2 797 1 269 1 418 137 980 1 025 611 726 97
Resultat efter finansnetto 2 798 1 284 1 450 154 1 013 1 029 616 763 102
Årets resultat 2 160 1 022 1 015 88 716 749 444 399 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 27 46 65 84
Omsättningstillgångar 9 332 4 262 3 693 2 543 3 286 3 668 2 295 1 911 629
Tillgångar 9 332 4 262 3 693 2 543 3 294 3 695 2 341 1 977 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 873 1 713 1 691 816 1 416 900 551 507 138
Obeskattade reserver 300 300 346 223 223 231 235 240 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 159 2 249 1 656 1 503 1 655 2 563 1 555 1 230 534
Skulder och eget kapital 9 332 4 262 3 693 2 543 3 294 3 695 2 341 1 977 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 092 1 130 1 624 1 005
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 662 3 211 3 237 2 474 2 779 716 583 377 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 587 1 276 1 461 1 051 1 206 864 771 863 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 140 88 200 400 400 30
Omsättning 12 894 10 193 9 886 7 767 9 232 7 570 6 571 7 698 5 406
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 7 7 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 405 1 407 1 365 1 036 1 441 1 195 1 249 1 422 953
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 682 706 545 712 474 520 604 358
Rörelseresultat, EBITDA 2 797 1 269 1 418 145 999 1 044 630 745 108
Nettoomsättningförändring 28,38% 3,08% 31,85% -16,18% 20,61% 14,78% -12,13% 49,16% -%
Du Pont-modellen 30,06% 30,29% 39,29% 6,21% 30,87% 27,96% 26,44% 38,59% 14,87%
Vinstmarginal 22,18% 13,10% 15,18% 2,18% 11,76% 14,41% 9,91% 10,73% 2,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 20,43% 21,31% 14,35% 18,86% 15,41% 11,85% 9,58% 1,99%
Soliditet 33,29% 45,68% 53,10% 38,55% 47,98% 28,96% 30,94% 34,39% 23,50%
Kassalikviditet 151,52% 189,51% 223,01% 169,19% 198,55% 143,11% 147,59% 155,37% 117,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...