Visa allt om ELON Group AB (publ)
Visa allt om ELON Group AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 600 618 3 315 271 2 831 541 2 659 865 2 329 583 2 274 486 2 089 269 1 075 066
Övrig omsättning 23 752 11 233 46 090 79 649 84 526 11 376 35 545 20 670
Rörelseresultat (EBIT) 52 587 50 250 34 639 -16 424 29 112 25 482 28 439 10 585
Resultat efter finansnetto 49 466 45 651 40 287 -23 174 23 618 24 798 24 414 6 736
Årets resultat 37 747 34 130 32 680 -17 098 11 126 12 202 11 738 1 047
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 407 500 389 948 184 450 187 478 199 025 190 240 222 843 253 463
Omsättningstillgångar 985 775 876 513 799 206 820 206 806 889 762 659 652 853 535 112
Tillgångar 1 393 275 1 266 461 983 656 1 007 684 1 005 914 952 899 875 696 788 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 296 234 332 201 373 169 030 184 995 174 025 161 552 148 586
Minoritetsintressen 204 1 290 850 848 659 1 044 1 098 910
Avsättningar (tkr) 21 413 17 802 9 003 9 052 41 488 10 036 8 057 8 547
Långfristiga skulder 250 474 244 156 133 150 141 404 169 207 207 148 231 435 252 800
Kortfristiga skulder 848 888 768 881 639 280 687 350 609 565 560 646 473 554 377 732
Skulder och eget kapital 1 393 275 1 266 461 983 656 1 007 684 1 005 914 952 899 875 696 788 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 590 4 856 6 411 16 277 8 364 9 100 9 935 4 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 96 668 87 984 76 744 103 958 76 739 72 552 67 326 32 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 42 990 39 022 533 567 544 018 35 203 33 500 31 575 21 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 624 370 3 326 504 2 877 631 2 739 514 2 414 109 2 285 862 2 124 814 1 095 736
Nyckeltal
Antal anställda 262 257 210 298 225 230 224 227
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 743 12 900 13 484 8 926 10 354 9 889 9 327 4 736
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 524 572 505 549 517 489 260
Rörelseresultat, EBITDA 84 428 66 998 42 831 4 840 58 223 56 737 67 197 19 393
Nettoomsättningförändring 8,61% 17,08% 6,45% 14,18% 2,42% 8,87% 94,34% -%
Du Pont-modellen 4,06% 4,17% 4,86% -1,44% 3,23% 3,25% 3,45% 1,81%
Vinstmarginal 1,57% 1,59% 1,69% -0,54% 1,39% 1,36% 1,45% 1,33%
Bruttovinstmarginal 13,79% 14,23% 13,06% 13,96% 12,29% 17,60% 14,58% 13,67%
Rörelsekapital/omsättning 3,80% 3,25% 5,65% 4,99% 8,47% 8,88% 8,58% 14,64%
Soliditet 19,54% 18,50% 20,47% 16,77% 18,39% 18,26% 18,45% 18,84%
Kassalikviditet 84,29% 74,86% 91,95% 85,10% 92,93% 99,28% 97,13% 93,83%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0
Resultat efter finansnetto -73 -1 9 0 7 0 2 18 0
Årets resultat -73 -1 9 0 5 0 -4 18 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 000 114 892 114 892 114 892 114 892 114 892 124 892 124 892 0
Omsättningstillgångar 5 457 530 530 521 521 515 520 518 100
Tillgångar 115 457 115 422 115 422 115 413 115 413 115 407 125 412 125 410 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 347 115 420 115 420 115 411 115 411 115 407 115 406 115 410 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0
Kortfristiga skulder 110 2 2 2 2 0 6 0 0
Skulder och eget kapital 115 457 115 422 115 422 115 413 115 413 115 407 125 412 125 410 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -75 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,06% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -10,43% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 763,86% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,02% 92,03% 100,00%
Kassalikviditet 4 960,91% 26 500,00% 26 500,00% 26 050,00% 26 050,00% -% 8 666,67% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...