Visa allt om Miradena AB
Visa allt om Miradena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 753 16 629 12 688 10 511 6 887 1 468 3 112 13 376 19 266
Övrig omsättning - - - - - - 11 160 4
Rörelseresultat (EBIT) 2 079 441 805 115 53 -91 -249 596 150
Resultat efter finansnetto 2 077 441 803 114 52 -94 -251 593 151
Årets resultat 1 229 264 479 114 52 -95 -100 318 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 24 34 45 81 67 29 0 0
Omsättningstillgångar 4 279 1 919 3 388 1 098 1 059 530 765 913 8 917
Tillgångar 4 592 1 943 3 422 1 143 1 140 596 794 913 8 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 072 843 579 495 381 330 424 524 206
Obeskattade reserver 790 290 190 0 0 0 0 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 730 810 2 653 648 759 267 369 239 8 711
Skulder och eget kapital 4 592 1 943 3 422 1 143 1 140 596 794 913 8 917
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 144 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 610 192 260 220 144 144 48 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 166 92 58 53 45 45 15 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 395 0 0 0 0 0
Omsättning 21 753 16 629 12 688 10 511 6 887 1 468 3 123 13 536 19 270
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 877 16 629 12 688 10 511 6 887 1 468 3 112 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 664 506 497 405 349 185 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 091 451 816 126 67 -80 -248 596 150
Nettoomsättningförändring 30,81% 31,06% 20,71% 52,62% 369,14% -52,83% -76,73% -30,57% -%
Du Pont-modellen 45,27% 22,70% 23,52% 10,15% 4,65% -15,27% -31,36% 65,61% 1,69%
Vinstmarginal 9,56% 2,65% 6,34% 1,10% 0,77% -6,20% -8,00% 4,48% 0,78%
Bruttovinstmarginal 31,91% 26,80% 29,38% 18,14% 18,50% 43,94% 7,33% 4,95% 1,18%
Rörelsekapital/omsättning 11,72% 6,67% 5,79% 4,28% 4,36% 17,92% 12,72% 5,04% 1,07%
Soliditet 58,54% 55,03% 21,25% 43,31% 33,42% 55,37% 53,40% 69,22% 2,31%
Kassalikviditet 216,13% 190,62% 127,70% 169,44% 126,35% 150,19% 96,21% 143,10% 19,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...