Visa allt om Kabooza AB
Visa allt om Kabooza AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 - 235 178 40 61
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -8 -3 0 - 5 -1 491 -784 -41
Resultat efter finansnetto -2 -8 -3 0 - 3 -1 502 -809 -44
Årets resultat -2 -8 -3 0 - 3 -1 502 -809 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 5 - 13 21 13 17
Omsättningstillgångar 171 174 180 180 - 177 132 1 627 127
Tillgångar 171 174 182 185 - 190 153 1 639 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 86 94 97 - 122 119 1 431 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 77 77 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 10 10 87 - 68 34 209 44
Skulder och eget kapital 171 174 182 185 - 190 153 1 639 144
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 12 3 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 4 1 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 - 235 178 40 61
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -6 0 0 - 13 -1 483 -779 -35
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% 32,02% 345,00% -34,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,00% -% 2,63% -974,51% -47,71% -27,08%
Vinstmarginal -% -% -% 0,00% -% 2,13% -837,64% -1 955,00% -63,93%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 63,40% 44,94% 90,00% 47,54%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 9 300,00% -% 46,38% 55,06% 3 545,00% 136,07%
Soliditet 49,71% 49,43% 51,65% 52,43% -% 64,21% 77,78% 87,31% 69,44%
Kassalikviditet 196,55% 1 740,00% 1 800,00% 206,90% -% 260,29% 388,24% 778,47% 288,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...