Visa allt om Klövern Kalmar AB
Visa allt om Klövern Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 50 989 50 148 49 961 49 748 48 295 45 446 44 127 42 655 33 745
Övrig omsättning - - - - 3 2 991 254 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 965 26 166 25 967 27 636 25 723 20 757 24 792 23 590 21 982
Resultat efter finansnetto 25 984 26 198 26 014 14 155 12 891 7 193 10 890 12 769 17 955
Årets resultat 4 106 6 647 2 177 841 9 535 5 309 8 107 9 023 12 893
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 806 249 835 196 072 183 286 182 828 174 357 163 732 157 653 146 469
Omsättningstillgångar 22 074 26 850 52 828 173 498 212 046 203 185 199 826 181 724 11 232
Tillgångar 280 880 276 685 248 900 356 784 394 874 377 542 363 558 339 377 157 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 361 23 255 16 608 14 432 13 590 13 625 13 640 12 966 12 993
Obeskattade reserver 3 691 1 850 1 850 816 316 390 406 283 48
Avsättningar (tkr) 3 885 2 798 927 224 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 216 538 216 538 216 538 330 988 313 875 306 250 306 250 308 000 122 200
Kortfristiga skulder 29 405 32 244 12 977 10 324 67 093 57 277 43 262 18 127 22 461
Skulder och eget kapital 280 880 276 685 248 900 356 784 394 874 377 542 363 558 339 377 157 702
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 989 50 148 49 961 49 748 48 298 45 448 45 118 42 909 33 745
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 965 26 166 25 967 31 859 29 722 24 602 28 499 26 881 23 995
Nettoomsättningförändring 1,68% 0,37% 0,43% 3,01% 6,27% 2,99% 3,45% 26,40% -%
Du Pont-modellen 9,25% 9,47% 10,45% 7,93% 6,81% 5,56% 6,86% 7,08% 14,00%
Vinstmarginal 50,96% 52,24% 52,07% 56,86% 55,71% 46,18% 56,54% 56,35% 65,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,38% -10,76% 79,76% 328,00% 300,14% 321,06% 354,80% 383,54% -33,28%
Soliditet 10,77% 8,93% 7,25% 4,21% 3,50% 3,69% 3,83% 3,88% 8,26%
Kassalikviditet 75,07% 83,27% 407,09% 1 680,53% 316,05% 354,74% 461,90% 1 002,50% 50,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...