Visa allt om Elkontakten Sverige AB
Visa allt om Elkontakten Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 279 1 605 3 150 2 831 2 041 3 744 1 544 667 1 502
Övrig omsättning - - - 36 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -653 -199 -393 64 -315 685 46 3 3
Resultat efter finansnetto 56 572 239 445 -329 679 42 4 -27
Årets resultat 166 489 89 415 -159 374 35 4 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 437 939 751 764 280 216 31 20 28
Omsättningstillgångar 516 411 438 887 482 1 022 418 273 285
Tillgångar 953 1 351 1 190 1 650 762 1 238 448 293 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 802 703 614 199 485 147 77 73
Obeskattade reserver 0 110 60 0 0 170 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 196 242 412 254 100 10 21 92
Kortfristiga skulder 278 243 185 624 309 483 292 195 147
Skulder och eget kapital 953 1 351 1 190 1 650 762 1 238 448 293 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 214 214 152 57 0 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 686 633 1 153 671 671 650 346 140 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 270 203 344 291 324 259 114 46 109
Utdelning till aktieägare 400 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 279 1 605 3 150 2 867 2 043 3 744 1 544 667 1 502
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 5 5 6 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 426 535 630 566 340 749 515 222 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 296 303 248 211 214 178 69 190
Rörelseresultat, EBITDA -653 -199 -373 92 -279 722 53 11 13
Nettoomsättningförändring -20,31% -49,05% 11,27% 38,71% -45,49% 142,49% 131,48% -55,59% -%
Du Pont-modellen 6,09% 43,38% 21,93% 28,24% -41,34% 55,33% 10,27% 3,41% 1,28%
Vinstmarginal 4,53% 36,51% 8,29% 16,46% -15,43% 18,30% 2,98% 1,50% 0,27%
Bruttovinstmarginal 67,47% 69,53% 51,87% 65,10% 68,50% 55,64% 70,47% 68,97% 57,12%
Rörelsekapital/omsättning 18,61% 10,47% 8,03% 9,29% 8,48% 14,40% 8,16% 11,69% 9,19%
Soliditet 70,09% 65,71% 63,01% 37,21% 26,12% 49,30% 32,81% 26,28% 23,32%
Kassalikviditet 185,61% 169,14% 236,76% 142,15% 155,99% 211,59% 143,15% 132,82% 176,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...