Visa allt om Orvar Fernström Zelect Consulting AB
Visa allt om Orvar Fernström Zelect Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 969 1 909 1 918 1 960 1 573 1 100 1 647 1 824 2 002
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 989 974 943 1 036 738 409 871 1 064 1 153
Resultat efter finansnetto 555 1 933 779 1 379 740 -449 861 1 119 1 173
Årets resultat 142 1 518 423 903 408 -242 730 598 617
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 887 947 213 281 24 35 438 47 0
Omsättningstillgångar 4 991 4 788 3 855 3 361 2 679 1 540 2 272 2 456 1 565
Tillgångar 5 878 5 735 4 068 3 643 2 702 1 574 2 710 2 503 1 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 958 4 006 2 638 2 365 1 582 1 294 1 666 1 115 717
Obeskattade reserver 1 147 898 653 467 194 9 444 585 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 608 608 500 500 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 165 223 276 311 427 271 600 802 546
Skulder och eget kapital 5 878 5 735 4 068 3 643 2 702 1 574 2 710 2 503 1 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 382 376 278 292 294 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 363 363 358 0 0 0 47 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 322 314 317 282 248 208 238 223 273
Utdelning till aktieägare 171 190 150 150 120 120 130 180 200
Omsättning 1 969 1 909 1 918 1 960 1 573 1 100 1 647 1 824 2 002
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 969 1 909 1 918 1 960 1 573 1 100 1 647 1 824 2 002
Personalkostnader per anställd (tkr) 709 702 704 731 659 520 612 560 671
Rörelseresultat, EBITDA 1 049 1 034 1 012 1 105 748 419 881 1 064 1 153
Nettoomsättningförändring 3,14% -0,47% -2,14% 24,60% 43,00% -33,21% -9,70% -8,89% -%
Du Pont-modellen 16,83% 34,09% 23,70% 38,48% 34,34% 25,98% 32,29% 44,71% 75,02%
Vinstmarginal 50,23% 102,41% 50,26% 71,53% 59,00% 37,18% 53,13% 61,35% 58,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,45% 100,00% 99,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 245,10% 239,13% 186,60% 155,61% 143,17% 115,36% 101,52% 90,68% 50,90%
Soliditet 82,56% 82,07% 77,37% 74,37% 63,84% 82,63% 73,55% 61,37% 59,71%
Kassalikviditet 3 024,85% 2 147,09% 1 396,74% 1 080,71% 627,40% 568,27% 378,67% 306,23% 286,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...