Visa allt om Lunnarps Jord o Fjäder AB
Visa allt om Lunnarps Jord o Fjäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 623 8 318 8 126 7 208 7 412 6 905 7 085 7 621 5 170 -
Övrig omsättning 68 110 - 210 294 232 347 55 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 563 235 11 153 535 -48 195 1 198 230 -
Resultat efter finansnetto 479 115 -130 -10 345 -177 59 951 111 -
Årets resultat 96 88 7 54 60 23 61 271 80 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 1 878 1 937 2 212 1 945 2 439 2 556 2 796 1 950 2 919 -
Omsättningstillgångar 1 630 2 806 2 510 2 385 2 041 1 939 2 581 3 270 3 082 -
Tillgångar 3 507 4 744 4 722 4 330 4 480 4 495 5 377 5 220 6 001 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 839 743 655 648 595 535 512 451 180 -
Obeskattade reserver 718 362 362 505 593 334 546 574 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 550 2 458 2 460 1 887 1 380 2 400 2 825 3 277 3 214 -
Kortfristiga skulder 1 400 1 180 1 246 1 290 1 913 1 226 1 494 917 2 607 -
Skulder och eget kapital 3 507 4 744 4 722 4 330 4 480 4 495 5 377 5 220 6 001 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 430 495 326 295 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 276 340 468 468 434 9 17 54 9 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 145 185 170 140 144 152 123 91 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 691 8 428 8 126 7 418 7 706 7 137 7 432 7 676 5 190 -
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 - - 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 623 8 318 4 063 - - 3 453 3 543 3 811 2 585 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 496 337 - - 299 336 252 198 -
Rörelseresultat, EBITDA 791 459 293 427 788 247 379 1 377 366 0
Nettoomsättningförändring 27,71% 2,36% 12,74% -2,75% 7,34% -2,54% -7,03% 47,41% -% -%
Du Pont-modellen 16,05% 4,95% 0,23% 3,53% 11,94% -1,07% 3,63% 22,99% 3,85% -%
Vinstmarginal 5,30% 2,83% 0,14% 2,12% 7,22% -0,70% 2,75% 15,75% 4,47% -%
Bruttovinstmarginal 31,13% 37,27% 35,82% 34,64% 36,25% 40,71% 29,12% 39,40% 16,77% -%
Rörelsekapital/omsättning 2,17% 19,55% 15,56% 15,19% 1,73% 10,33% 15,34% 30,88% 9,19% -%
Soliditet 39,89% 21,61% 19,85% 23,56% 23,04% 17,38% 17,01% 16,56% 3,00% -%
Kassalikviditet 12,64% 23,73% 20,22% 20,00% 7,89% 25,20% 24,23% 115,92% 68,74% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...