Visa allt om Urban Outfitters i Sverige AB
Visa allt om Urban Outfitters i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-01 2010-01 2009-01 2008-01 2007-01
Nettoomsättning 34 140 34 175 34 638 38 603 35 155 36 832 33 879 34 816 32 056 10 783
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 024 -14 941 -3 247 -4 292 -4 574 -4 556 -4 696 950 -4 118 -7 525
Resultat efter finansnetto 1 169 -22 336 -3 683 -4 000 -6 422 702 -386 1 782 -2 294 -7 545
Årets resultat 10 402 -22 336 -3 683 -4 000 -6 422 702 -386 1 782 -2 294 -7 545
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-01 2010-01 2009-01 2008-01 2007-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 233 0 19 491 23 169 26 958 30 594 34 819 39 445 44 117 46 843
Omsättningstillgångar 16 004 15 054 12 176 12 276 12 685 5 135 6 366 8 777 10 822 17 062
Tillgångar 25 237 15 054 31 667 35 445 39 644 35 729 41 185 48 222 54 939 63 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 186 10 783 -21 746 -17 585 -14 063 -7 641 -8 343 -7 957 -9 739 -7 445
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 297 855 50 614 50 807 51 623 41 712 46 155 54 271 62 757 0
Kortfristiga skulder 2 754 3 416 2 799 2 223 2 085 1 658 3 374 1 908 1 921 71 351
Skulder och eget kapital 25 237 15 054 31 667 35 445 39 644 35 729 41 185 48 222 54 939 63 906
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
2012-01
2011-01
2010-01
2009-01
2008-01
2007-01
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 4 365 5 602 6 013 1 949
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 1 001 1 537 1 775 618
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 140 34 175 34 638 38 603 35 155 36 832 33 879 34 816 32 056 10 783
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 22 20 27 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 540 1 741 1 187 257
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 244 357 288 61
Rörelseresultat, EBITDA 1 024 1 036 620 -241 -428 -116 32 5 714 1 177 -6 332
Nettoomsättningförändring -0,10% -1,34% -10,27% 9,81% -4,55% 8,72% -2,69% 8,61% 197,28% -%
Du Pont-modellen 4,63% -99,25% -10,25% -11,28% -11,54% 1,96% -0,92% 3,76% -4,18% -11,78%
Vinstmarginal 3,42% -43,72% -9,37% -10,36% -13,01% 1,91% -1,12% 5,21% -7,16% -69,79%
Bruttovinstmarginal 56,02% 79,58% 68,31% 62,94% 64,87% 63,58% 56,14% 60,41% 54,23% 53,22%
Rörelsekapital/omsättning 38,81% 34,05% 27,07% 26,04% 30,15% 9,44% 8,83% 19,73% 27,77% -503,47%
Soliditet 83,95% 71,63% -68,67% -49,61% -35,47% -21,39% -20,26% -16,50% -17,73% -11,65%
Kassalikviditet 497,97% 361,07% 365,59% 469,05% 482,73% 167,91% 124,96% 350,68% 431,13% 19,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...