Visa allt om FoBe Pålar AB
Visa allt om FoBe Pålar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 320 3 126 6 855 7 347 6 731 5 845 3 658 4 878 85 -
Övrig omsättning 7 - - 40 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 366 -590 925 406 731 452 -352 402 20 -
Resultat efter finansnetto 363 -584 932 392 690 402 -401 302 17 -
Årets resultat 348 -295 725 411 393 104 -105 3 12 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 436 723 1 068 1 319 879 1 126 1 272 1 677 1 986 -
Omsättningstillgångar 2 037 1 313 2 467 1 950 1 685 898 548 967 376 -
Tillgångar 2 473 2 036 3 535 3 269 2 564 2 024 1 819 2 643 2 361 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 897 1 548 1 843 1 118 707 315 210 315 312 -
Obeskattade reserver 0 0 290 288 454 298 0 297 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 59 178 297 51 382 619 974 703 -
Kortfristiga skulder 576 428 1 224 1 566 1 352 1 030 990 1 057 1 346 -
Skulder och eget kapital 2 473 2 036 3 535 3 269 2 564 2 024 1 819 2 643 2 361 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 581 1 279 1 915 2 024 2 238 1 720 1 092 1 085 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 610 505 695 779 820 600 358 368 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 327 3 126 6 855 7 387 6 731 5 845 3 658 4 878 85 -
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 7 7 8 6 4 4 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 864 782 979 1 050 841 974 915 1 220 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 454 377 396 369 393 371 369 - -
Rörelseresultat, EBITDA 687 -236 1 291 1 029 1 244 910 70 807 43 0
Nettoomsättningförändring 38,20% -54,40% -6,70% 9,15% 15,16% 59,79% -25,01% 5 638,82% -% -%
Du Pont-modellen 14,80% -28,34% 26,79% 12,42% 28,55% 22,33% -19,35% 15,21% 0,85% -%
Vinstmarginal 8,47% -18,46% 13,81% 5,53% 10,88% 7,73% -9,62% 8,24% 23,53% -%
Bruttovinstmarginal 97,50% 96,16% 87,91% 84,57% 80,92% 81,01% 90,27% 81,63% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 33,82% 28,31% 18,13% 5,23% 4,95% -2,26% -12,08% -1,85% -1 141,18% -%
Soliditet 76,71% 76,03% 58,53% 40,69% 40,62% 26,41% 11,54% 20,01% 13,21% -%
Kassalikviditet 330,56% 275,47% 193,87% 117,69% 74,70% 77,48% 51,52% 84,77% 27,93% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...