Visa allt om Edstedt Marketing Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 148 2 149 2 073 1 708 1 819 1 443 1 963 2 422 1 545
Övrig omsättning - - 9 - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 34 -9 -9 49 42 118 -33 281
Resultat efter finansnetto 47 32 -13 -12 45 36 99 -31 281
Årets resultat 42 25 17 8 25 28 53 18 105
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 109 150 268 243 362 314 317 288
Omsättningstillgångar 476 470 620 232 390 285 535 475 777
Tillgångar 571 579 770 500 633 647 849 792 1 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 186 236 219 211 186 258 223 205
Obeskattade reserver 26 34 34 72 97 88 92 74 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 317 360 500 208 325 372 499 495 730
Skulder och eget kapital 571 579 770 500 633 647 849 792 1 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 408 - 0 0 0 192 194 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 0 323 302 0 184 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 122 135 102 85 0 58 60 61 13
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 100 17 0
Omsättning 2 148 2 149 2 082 1 708 1 819 1 451 1 963 2 422 1 545
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 148 2 149 2 073 1 708 - 1 443 1 963 2 422 1 545
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 670 527 505 - 389 412 416 143
Rörelseresultat, EBITDA 97 102 76 103 196 186 236 64 353
Nettoomsättningförändring -0,05% 3,67% 21,37% -6,10% 26,06% -26,49% -18,95% 56,76% -%
Du Pont-modellen 8,58% 6,04% -1,17% -1,80% 7,74% 6,49% 13,90% -3,91% 26,38%
Vinstmarginal 2,28% 1,63% -0,43% -0,53% 2,69% 2,91% 6,01% -1,28% 18,19%
Bruttovinstmarginal 49,72% 54,63% 50,46% 55,62% 54,92% 62,44% 49,62% 36,71% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,40% 5,12% 5,79% 1,41% 3,57% -6,03% 1,83% -0,83% 3,04%
Soliditet 43,48% 36,70% 33,90% 54,41% 44,63% 38,77% 38,19% 34,88% 28,11%
Kassalikviditet 150,16% 130,56% 124,00% 111,54% 120,00% 76,61% 107,21% 95,96% 106,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...