Visa allt om Edstedt Marketing Consulting AB
Visa allt om Edstedt Marketing Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 100 2 148 2 149 2 073 1 708 1 819 1 443 1 963 2 422 1 545
Övrig omsättning 14 - - 9 - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 49 34 -9 -9 49 42 118 -33 281
Resultat efter finansnetto 211 47 32 -13 -12 45 36 99 -31 281
Årets resultat 118 42 25 17 8 25 28 53 18 105
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 94 109 150 268 243 362 314 317 288
Omsättningstillgångar 592 476 470 620 232 390 285 535 475 777
Tillgångar 662 571 579 770 500 633 647 849 792 1 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 228 186 236 219 211 186 258 223 205
Obeskattade reserver 83 26 34 34 72 97 88 92 74 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 317 360 500 208 325 372 499 495 730
Skulder och eget kapital 662 571 579 770 500 633 647 849 792 1 065
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 408 - 0 0 0 192 194 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 221 360 0 323 302 0 184 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 122 135 102 85 0 58 60 61 13
Utdelning till aktieägare 50 50 0 0 0 0 0 100 17 0
Omsättning 2 114 2 148 2 149 2 082 1 708 1 819 1 451 1 963 2 422 1 545
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 100 2 148 2 149 2 073 1 708 - 1 443 1 963 2 422 1 545
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 510 670 527 505 - 389 412 416 143
Rörelseresultat, EBITDA 248 97 102 76 103 196 186 236 64 353
Nettoomsättningförändring -2,23% -0,05% 3,67% 21,37% -6,10% 26,06% -26,49% -18,95% 56,76% -%
Du Pont-modellen 32,02% 8,58% 6,04% -1,17% -1,80% 7,74% 6,49% 13,90% -3,91% 26,38%
Vinstmarginal 10,10% 2,28% 1,63% -0,43% -0,53% 2,69% 2,91% 6,01% -1,28% 18,19%
Bruttovinstmarginal 53,52% 49,72% 54,63% 50,46% 55,62% 54,92% 62,44% 49,62% 36,71% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% 7,40% 5,12% 5,79% 1,41% 3,57% -6,03% 1,83% -0,83% 3,04%
Soliditet 54,49% 43,48% 36,70% 33,90% 54,41% 44,63% 38,77% 38,19% 34,88% 28,11%
Kassalikviditet 209,19% 150,16% 130,56% 124,00% 111,54% 120,00% 76,61% 107,21% 95,96% 106,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...