Visa allt om Sportbaren på Stortorget AB
Visa allt om Sportbaren på Stortorget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 862 19 306 21 318 22 598 21 200 19 104 18 307 19 253 16 899 9 564
Övrig omsättning 514 282 217 268 186 191 123 144 141 132
Rörelseresultat (EBIT) -499 14 630 1 173 1 086 -61 1 194 1 217 413 -1
Resultat efter finansnetto -496 14 613 1 114 995 -135 1 159 1 163 318 -70
Årets resultat 101 5 159 592 218 -42 118 0 76 -70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 1 416 2 206 3 021 3 949 4 977 1 161 1 313 1 647 2 048
Omsättningstillgångar 2 803 2 540 3 169 2 444 1 210 1 172 1 960 2 091 1 793 1 636
Tillgångar 3 273 3 956 5 375 5 465 5 159 6 149 3 121 3 404 3 440 3 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 756 655 650 991 399 182 224 106 106 30
Obeskattade reserver 780 1 413 1 413 1 011 711 0 93 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 85 425 765 1 105 57 397 737 1 021
Kortfristiga skulder 1 737 1 888 3 227 3 038 3 283 4 863 2 748 2 901 2 597 2 633
Skulder och eget kapital 3 273 3 956 5 375 5 465 5 159 6 149 3 121 3 404 3 440 3 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 957 769 657 631 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 565 4 762 5 240 5 910 5 662 4 669 4 255 4 437 3 989 2 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 389 1 469 1 779 1 852 1 781 1 784 1 502 1 696 1 740 931
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 376 19 588 21 535 22 866 21 386 19 295 18 430 19 397 17 040 9 696
Nyckeltal
Antal anställda 15 16 20 22 22 22 19 19 18 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 191 1 207 1 066 1 027 964 868 964 1 013 939 956
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 392 353 355 339 347 351 365 355 325
Rörelseresultat, EBITDA 447 960 1 639 2 171 2 146 904 1 818 1 747 904 314
Nettoomsättningförändring -7,48% -9,44% -5,66% 6,59% 10,97% 4,35% -4,91% 13,93% 76,69% -%
Du Pont-modellen -15,18% 0,53% 11,93% 21,52% 21,09% -0,99% 38,29% 35,81% 12,06% -0,03%
Vinstmarginal -2,78% 0,11% 3,01% 5,20% 5,13% -0,32% 6,53% 6,33% 2,46% -0,01%
Bruttovinstmarginal 67,14% 67,48% 68,71% 70,13% 70,90% 70,62% 71,32% 69,21% 68,05% 61,95%
Rörelsekapital/omsättning 5,97% 3,38% -0,27% -2,63% -9,78% -19,32% -4,30% -4,21% -4,76% -10,42%
Soliditet 41,69% 44,42% 32,60% 31,77% 17,89% 2,96% 9,37% 3,11% 3,08% 0,81%
Kassalikviditet 137,08% 108,58% 82,46% 65,70% 22,94% 14,89% 59,53% 59,08% 61,65% 55,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...