Visa allt om Jämjö-Flak AB
Visa allt om Jämjö-Flak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 314 17 101 16 368 17 026 15 802 13 204 17 288 22 049 20 446 13 758
Övrig omsättning 384 - 118 25 - - 20 - 41 6
Rörelseresultat (EBIT) 560 292 475 1 658 1 128 486 1 443 1 584 1 913 1 590
Resultat efter finansnetto 555 284 473 1 680 1 118 514 1 431 1 561 1 897 1 542
Årets resultat 536 382 500 1 142 609 270 782 834 1 074 834
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 186 686 660 535 613 776 861 491 344
Omsättningstillgångar 9 748 9 277 7 773 7 131 6 614 8 271 6 544 7 111 7 313 4 572
Tillgångar 9 914 9 463 8 459 7 791 7 149 8 884 7 320 7 972 7 805 4 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 013 3 777 4 295 4 095 3 203 2 994 3 124 2 842 2 008 934
Obeskattade reserver 1 534 1 674 1 893 2 073 1 953 1 670 1 534 1 174 780 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 923 0 0 0 0 1 043 125 250 250 375
Kortfristiga skulder 2 443 4 013 2 271 1 623 1 993 3 177 2 537 3 705 4 766 3 227
Skulder och eget kapital 9 914 9 463 8 459 7 791 7 149 8 884 7 320 7 972 7 805 4 916
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 384 299 532 311 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 913 3 145 2 535 1 815 2 137 1 422 1 498 1 532 1 813 1 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 420 1 121 827 590 657 592 671 772 831 629
Utdelning till aktieägare 300 300 900 300 250 400 400 500 0 0
Omsättning 25 698 17 101 16 486 17 051 15 802 13 204 17 308 22 049 20 487 13 764
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 8 6 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 531 1 900 2 046 2 838 2 257 1 886 2 470 3 150 2 921 2 293
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 478 423 413 405 349 359 407 424 406
Rörelseresultat, EBITDA 637 358 546 1 713 1 206 650 1 607 1 732 2 057 1 676
Nettoomsättningförändring 48,03% 4,48% -3,86% 7,75% 19,68% -23,62% -21,59% 7,84% 48,61% -%
Du Pont-modellen 5,72% 3,15% 5,76% 21,61% 15,78% 5,84% 19,74% 19,94% 24,59% 32,34%
Vinstmarginal 2,24% 1,74% 2,98% 9,89% 7,14% 3,93% 8,36% 7,21% 9,39% 11,56%
Bruttovinstmarginal 30,07% 38,93% 30,71% 35,64% 32,71% 35,57% 39,91% 21,01% 29,20% 34,52%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 30,78% 33,61% 32,35% 29,24% 38,58% 23,18% 15,45% 12,46% 9,78%
Soliditet 52,55% 53,71% 68,23% 72,17% 64,94% 47,56% 58,12% 46,25% 32,92% 24,56%
Kassalikviditet 278,14% 141,17% 160,19% 231,61% 179,78% 169,31% 155,50% 77,35% 74,26% 60,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...