Visa allt om Wisby Ost AB
Visa allt om Wisby Ost AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 757 3 668 3 509 3 653 3 468 3 189 3 223 2 429 2 234
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -160 -79 -27 165 -102 -118 99 43 50
Resultat efter finansnetto -160 -79 -27 156 -110 -118 98 37 50
Årets resultat -160 -79 -28 156 -110 -73 55 20 24
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 52 74 16 31 54 65 74 98
Omsättningstillgångar 328 381 360 511 322 261 444 318 412
Tillgångar 408 432 434 527 353 314 509 393 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 151 230 257 101 86 199 144 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 45 24 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 282 204 270 251 228 265 225 372
Skulder och eget kapital 408 432 434 527 353 314 509 393 510
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 391 350 93 47 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 804 771 712 683 281 254 291 159 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 274 222 223 210 208 186 140 112 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Omsättning 3 757 3 668 3 509 3 653 3 468 3 189 3 223 2 429 2 234
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 939 917 877 913 867 1 063 1 074 1 215 2 234
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 252 237 224 221 269 177 168 39
Rörelseresultat, EBITDA -133 -57 -8 179 -74 -88 124 67 70
Nettoomsättningförändring 2,43% 4,53% -3,94% 5,33% 8,75% -1,05% 32,69% 8,73% -%
Du Pont-modellen -39,22% -18,29% -6,22% 31,31% -28,90% -37,58% 19,45% 10,94% 9,80%
Vinstmarginal -4,26% -2,15% -0,77% 4,52% -2,94% -3,70% 3,07% 1,77% 2,24%
Bruttovinstmarginal 42,13% 41,30% 41,69% 42,49% 40,14% 38,35% 34,38% 30,96% 29,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,37% 2,70% 4,45% 6,60% 2,05% 1,03% 5,55% 3,83% 1,79%
Soliditet 28,19% 34,95% 53,00% 48,77% 28,61% 27,39% 45,46% 41,04% 26,43%
Kassalikviditet 88,70% 84,40% 140,69% 156,67% 91,24% 56,58% 124,91% 70,22% 84,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...