Visa allt om Plusfamiljen Assistans AB
Visa allt om Plusfamiljen Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 40 518 12 471 8 146 4 666 4 148 3 491 3 213 3 020 2 217
Övrig omsättning 5 - 137 - - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 147 76 102 25 64 -39 23 -237 108
Resultat efter finansnetto 71 58 107 27 60 -37 27 -240 80
Årets resultat 30 35 104 27 60 -37 34 -217 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 157 153 96 160 104 146 173 17
Omsättningstillgångar 5 016 2 518 1 224 891 646 572 610 192 552
Tillgångar 5 048 2 675 1 376 987 806 676 756 364 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 240 205 195 169 109 -53 -87 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 90 250 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 484 2 185 1 171 791 637 567 810 444 410
Skulder och eget kapital 5 048 2 675 1 376 987 806 676 756 364 570
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 492 0 341 212 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 25 946 7 349 4 652 2 764 2 166 2 230 1 502 1 284 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 604 2 241 1 271 811 756 547 465 392 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 523 12 471 8 283 4 666 4 148 3 491 3 213 3 046 2 217
Nyckeltal
Antal anställda 49 0 15 9 9 7 7 10 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 827 - 543 518 461 499 459 302 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 713 - 405 402 379 397 331 189 -
Rörelseresultat, EBITDA 271 128 133 89 113 4 65 -212 109
Nettoomsättningförändring 224,90% 53,09% 74,58% 12,49% 18,82% 8,65% 6,39% 36,22% -%
Du Pont-modellen 2,93% 2,95% 7,85% 2,94% 7,94% -5,62% 3,44% -65,11% 18,95%
Vinstmarginal 0,37% 0,63% 1,33% 0,62% 1,54% -1,09% 0,81% -7,85% 4,87%
Bruttovinstmarginal 99,10% 95,81% 96,19% 100,00% 97,52% 100,00% 100,00% 67,42% 94,32%
Rörelsekapital/omsättning 1,31% 2,67% 0,65% 2,14% 0,22% 0,14% -6,22% -8,34% 6,41%
Soliditet 9,37% 8,97% 14,90% 19,76% 20,97% 16,12% -7,01% -22,52% 26,60%
Kassalikviditet 111,86% 115,24% 104,53% 112,64% 101,41% 100,88% 75,31% 43,24% 134,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...