Visa allt om NG:s Lackering AB
Visa allt om NG:s Lackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 163 3 458 4 464 5 467 5 397 5 464 3 135 3 176 5 384 4 806
Övrig omsättning 226 192 156 120 237 69 245 1 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 332 -14 -217 328 571 33 173 -339 1 051 711
Resultat efter finansnetto 137 -221 -482 25 214 -240 72 -627 1 060 721
Årets resultat 137 -221 -76 103 138 20 39 -308 543 348
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 227 4 473 4 782 5 751 6 024 6 261 6 703 1 913 404 195
Omsättningstillgångar 677 661 1 047 1 218 1 285 1 299 945 1 071 2 915 1 977
Tillgångar 4 904 5 134 5 830 6 968 7 309 7 560 7 648 2 984 3 319 2 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 -167 55 230 277 139 169 130 837 448
Obeskattade reserver 0 0 0 406 540 540 821 788 1 103 817
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 129 4 368 4 607 4 861 5 080 5 623 5 917 1 175 0 0
Kortfristiga skulder 804 932 1 168 1 471 1 413 1 258 741 891 1 379 907
Skulder och eget kapital 4 904 5 134 5 830 6 968 7 309 7 560 7 648 2 984 3 319 2 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 792 556 853 867 917
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 164 1 101 1 616 1 783 1 622 1 069 421 555 983 842
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 434 492 691 758 706 771 450 604 793 864
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 150 0 50 0 400 154
Omsättning 4 389 3 650 4 620 5 587 5 634 5 533 3 380 3 177 5 384 4 841
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 6 7 6 6 4 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 041 865 744 781 900 911 784 635 897 801
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 398 386 353 377 427 361 405 445 442
Rörelseresultat, EBITDA 663 322 168 728 1 003 461 437 -281 1 094 716
Nettoomsättningförändring 20,39% -22,54% -18,35% 1,30% -1,23% 74,29% -1,29% -41,01% 12,03% -%
Du Pont-modellen 6,77% -0,27% -3,41% 4,71% 7,81% 0,44% 3,10% -10,86% 31,94% 33,20%
Vinstmarginal 7,98% -0,40% -4,46% 6,00% 10,58% 0,60% 7,56% -10,20% 19,69% 15,00%
Bruttovinstmarginal 66,23% 69,03% 70,07% 72,22% 71,37% 74,08% 81,28% 82,27% 85,74% 84,39%
Rörelsekapital/omsättning -3,05% -7,84% -2,71% -4,63% -2,37% 0,75% 6,51% 5,67% 28,53% 22,26%
Soliditet -0,61% -3,25% 0,94% 7,60% 9,23% 7,10% 10,12% 23,37% 49,15% 47,71%
Kassalikviditet 66,54% 47,96% 74,23% 70,02% 75,23% 78,22% 113,09% 106,17% 203,19% 205,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...