Visa allt om Wide europé spedition transport & flyttningsbyrå AB
Visa allt om Wide europé spedition transport & flyttningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 156 1 488 1 729 1 648 1 252 1 268 1 446 1 603 1 483 1 373
Övrig omsättning 273 3 72 - - 54 112 3 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 126 94 145 112 126 -1 27 36 38 63
Resultat efter finansnetto 22 8 65 3 15 -87 8 11 8 47
Årets resultat 6 5 60 3 15 -87 6 6 4 32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 382 1 440 1 458 1 537 1 622 1 588 227 351 442 532
Omsättningstillgångar 459 249 206 117 309 297 360 207 309 279
Tillgångar 1 841 1 689 1 664 1 654 1 931 1 885 586 558 751 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 142 137 76 73 58 148 142 136 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 679 962 1 125 1 252 1 189 58 116 174 314
Kortfristiga skulder 1 653 869 566 452 606 638 380 300 441 365
Skulder och eget kapital 1 841 1 689 1 664 1 654 1 931 1 885 586 558 751 811
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 384 380 183 188 248 286 294 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 399 508 167 92 0 8 41 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 157 164 126 183 62 87 104 102 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 429 1 491 1 801 1 648 1 252 1 322 1 558 1 606 1 483 1 376
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 578 744 576 549 626 634 482 802 742 687
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 362 261 224 142 162 147 235 254 235
Rörelseresultat, EBITDA 185 174 224 197 252 163 164 167 163 128
Nettoomsättningförändring -22,31% -13,94% 4,92% 31,63% -1,26% -12,31% -9,79% 8,09% 8,01% -%
Du Pont-modellen 6,90% 5,62% 8,71% 6,77% 6,58% -0,05% 4,61% 6,63% 5,06% 7,77%
Vinstmarginal 10,99% 6,38% 8,39% 6,80% 10,14% -0,08% 1,87% 2,31% 2,56% 4,59%
Bruttovinstmarginal 75,61% 78,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -103,29% -41,67% -20,82% -20,33% -23,72% -26,89% -1,38% -5,80% -8,90% -6,26%
Soliditet 8,04% 8,41% 8,23% 4,59% 3,78% 3,08% 25,26% 25,45% 18,11% 16,28%
Kassalikviditet 26,74% 26,01% 36,40% 23,89% 44,06% 42,79% 92,63% 64,00% 62,36% 70,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...