Visa allt om Bristedt Kapital och Pension AB
Visa allt om Bristedt Kapital och Pension AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 313 3 148 3 062 2 413 2 753 2 069 2 280 1 804 1 857 1 115
Övrig omsättning - 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 560 1 331 1 229 655 1 294 702 1 008 519 841 356
Resultat efter finansnetto 1 628 1 355 1 139 830 1 400 803 1 201 540 848 371
Årets resultat 955 746 555 475 731 571 1 131 286 450 262
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 840 3 030 3 033 2 688 2 042 1 989 1 061 959 543 24
Omsättningstillgångar 2 881 2 738 1 982 1 673 1 917 955 1 391 1 181 940 546
Tillgångar 6 721 5 768 5 016 4 361 3 959 2 944 2 452 2 140 1 483 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 536 3 956 3 603 3 211 2 867 2 274 1 831 1 097 812 362
Obeskattade reserver 1 754 1 352 964 612 414 38 12 354 216 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 85 98 100 88 50 55 150 120 57
Kortfristiga skulder 335 374 351 438 590 583 554 538 336 151
Skulder och eget kapital 6 721 5 768 5 016 4 361 3 959 2 944 2 452 2 140 1 483 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 390 400 - 327 361 350 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 676 862 704 331 252 - 98 90 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 454 378 498 480 272 - 323 245 142 99
Utdelning till aktieägare 398 375 393 163 131 137 128 397 0 0
Omsättning 3 313 3 154 3 062 2 413 2 753 2 069 2 280 1 804 1 857 1 115
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 - 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 657 1 574 1 531 1 207 1 377 - 1 140 902 1 857 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) 569 643 639 633 499 - 400 376 542 465
Rörelseresultat, EBITDA 1 651 1 402 1 285 709 1 347 735 1 056 617 897 365
Nettoomsättningförändring 5,24% 2,81% 26,90% -12,35% 33,06% -9,25% 26,39% -2,85% 66,55% -%
Du Pont-modellen 24,21% 23,56% 24,72% 19,15% 35,54% 27,41% 49,35% 26,92% 58,80% 65,09%
Vinstmarginal 49,11% 43,17% 40,50% 34,60% 51,11% 39,00% 53,07% 31,93% 46,96% 33,27%
Bruttovinstmarginal 99,94% 99,90% 99,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,85% 75,10% 53,27% 51,18% 48,20% 17,98% 36,71% 35,64% 32,53% 35,43%
Soliditet 87,85% 86,87% 86,82% 83,97% 80,12% 78,19% 75,03% 63,17% 65,24% 63,51%
Kassalikviditet 860,00% 732,09% 564,67% 381,96% 324,92% 163,81% 251,08% 219,52% 279,76% 361,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...