Visa allt om Lagadalens Maskin AB
Visa allt om Lagadalens Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 717 10 850 13 467 15 455 11 591 10 262 11 624 13 638 11 365 10 190
Övrig omsättning 143 47 44 575 106 20 347 607 111 111
Rörelseresultat (EBIT) 590 -1 008 330 1 339 -1 073 -51 1 029 2 444 99 2 055
Resultat efter finansnetto 493 -1 104 141 988 -1 487 -403 669 1 645 -486 1 838
Årets resultat 656 14 42 34 5 8 7 232 3 288
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 285 5 562 6 424 8 692 9 764 11 645 13 655 13 851 11 671 7 448
Omsättningstillgångar 2 011 2 265 5 278 3 979 3 336 2 563 2 470 2 830 3 277 3 716
Tillgångar 6 296 7 827 11 703 12 670 13 099 14 208 16 124 16 681 14 948 11 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 613 958 943 902 868 863 855 923 391 388
Obeskattade reserver 547 897 2 024 1 939 999 2 490 2 901 2 254 943 1 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 375 3 212 4 087 5 577 7 881 6 760 8 544 9 436 9 428 5 696
Kortfristiga skulder 2 762 2 761 4 648 4 252 3 352 4 095 3 824 4 066 4 185 3 644
Skulder och eget kapital 6 296 7 827 11 703 12 670 13 099 14 208 16 124 16 681 14 948 11 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 318 600 459 386 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 591 3 712 4 134 3 628 2 548 2 510 2 538 3 097 2 732 1 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 142 1 043 1 088 896 662 769 810 1 730 1 182 668
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0
Omsättning 12 860 10 897 13 511 16 030 11 697 10 282 11 971 14 245 11 476 10 301
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 12 12 12 12 12 12 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 060 835 1 122 1 288 966 855 969 1 137 1 137 1 456
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 381 465 418 303 340 384 441 501 428
Rörelseresultat, EBITDA 1 945 314 1 737 2 880 641 1 825 2 868 3 839 1 359 2 791
Nettoomsättningförändring 17,21% -19,43% -12,86% 33,34% 12,95% -11,72% -14,77% 20,00% 11,53% -%
Du Pont-modellen 9,37% -11,55% 3,33% 10,58% -7,95% -0,34% 6,54% 14,66% 0,72% 18,42%
Vinstmarginal 4,64% -8,33% 2,90% 8,67% -8,99% -0,48% 9,08% 17,93% 0,94% 20,18%
Bruttovinstmarginal 59,86% 56,89% 61,78% 55,39% 57,03% 64,42% 69,36% 67,38% 60,03% 61,01%
Rörelsekapital/omsättning -5,91% -4,57% 4,68% -1,77% -0,14% -14,93% -11,65% -9,06% -7,99% 0,71%
Soliditet 32,40% 21,18% 21,55% 18,40% 12,25% 18,99% 18,56% 15,26% 7,16% 12,74%
Kassalikviditet 62,71% 73,74% 107,31% 66,16% 92,09% 60,27% 63,60% 69,06% 59,07% 100,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...