Visa allt om 42 Telecom AB
Visa allt om 42 Telecom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 881 13 701 21 105 57 493 48 606 50 623 14 901 7 004 2 054
Övrig omsättning 1 69 16 386 - 17 98 138 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 026 -2 785 -1 887 5 165 9 389 1 716 44 149 -164
Resultat efter finansnetto -1 194 -2 714 -2 145 4 786 9 679 1 699 7 135 -179
Årets resultat -1 194 -322 -308 2 529 5 220 907 7 135 -179
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 576 2 616 5 685 5 881 7 717 1 048 341 89 20
Omsättningstillgångar 1 435 3 020 3 718 6 599 9 257 15 982 1 355 648 582
Tillgångar 3 010 5 636 9 403 12 479 16 974 17 029 1 696 737 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 2 088 2 410 2 718 6 189 1 149 242 236 101
Obeskattade reserver 0 0 2 392 4 229 3 020 464 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 14 362 404 417
Kortfristiga skulder 2 116 3 548 4 600 5 532 7 764 15 402 1 091 97 85
Skulder och eget kapital 3 010 5 636 9 403 12 479 16 974 17 029 1 696 737 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 438 626 1 645 684 344 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 241 1 744 4 966 3 023 4 196 1 191 164 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 461 584 1 397 1 132 1 809 615 129 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 882 13 770 21 121 57 879 48 606 50 640 14 999 7 142 2 057
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 4 8 10 8 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 567 5 276 7 187 4 861 6 328 2 980 1 751 1 027
Personalkostnader per anställd (tkr) - 574 585 872 469 935 432 161 78
Rörelseresultat, EBITDA -838 -2 553 -1 742 5 525 9 557 1 830 143 163 -159
Nettoomsättningförändring -20,58% -35,08% -63,29% 18,28% -3,98% 239,73% -% 240,99% -%
Du Pont-modellen -34,09% -47,98% -20,07% 41,39% 57,05% 10,19% 2,59% 20,35% -27,24%
Vinstmarginal -9,43% -19,74% -8,94% 8,98% 19,92% 3,43% 0,30% 2,14% -7,98%
Bruttovinstmarginal 23,89% 22,87% 23,77% 38,29% 100,00% 54,73% 29,34% 19,05% 19,28%
Rörelsekapital/omsättning -6,26% -3,85% -4,18% 1,86% 3,07% 1,15% 1,77% 7,87% 24,20%
Soliditet 29,70% 37,05% 45,47% 46,76% 49,57% 8,76% 14,27% 32,02% 16,78%
Kassalikviditet 67,82% 85,12% 80,83% 119,29% 119,23% 103,77% 124,20% 624,74% 684,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...