Visa allt om 42 Telecom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 881 13 701 21 105 57 493 48 606 50 623 14 901 7 004 2 054
Övrig omsättning 1 69 16 386 - 17 98 138 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 026 -2 785 -1 887 5 165 9 389 1 716 44 149 -164
Resultat efter finansnetto -1 194 -2 714 -2 145 4 786 9 679 1 699 7 135 -179
Årets resultat -1 194 -322 -308 2 529 5 220 907 7 135 -179
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 576 2 616 5 685 5 881 7 717 1 048 341 89 20
Omsättningstillgångar 1 435 3 020 3 718 6 599 9 257 15 982 1 355 648 582
Tillgångar 3 010 5 636 9 403 12 479 16 974 17 029 1 696 737 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 2 088 2 410 2 718 6 189 1 149 242 236 101
Obeskattade reserver 0 0 2 392 4 229 3 020 464 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 14 362 404 417
Kortfristiga skulder 2 116 3 548 4 600 5 532 7 764 15 402 1 091 97 85
Skulder och eget kapital 3 010 5 636 9 403 12 479 16 974 17 029 1 696 737 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 438 626 1 645 684 344 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 241 1 744 4 966 3 023 4 196 1 191 164 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 461 584 1 397 1 132 1 809 615 129 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 882 13 770 21 121 57 879 48 606 50 640 14 999 7 142 2 057
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 4 8 10 8 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 567 5 276 7 187 4 861 6 328 2 980 1 751 1 027
Personalkostnader per anställd (tkr) - 574 585 872 469 935 432 161 78
Rörelseresultat, EBITDA -838 -2 553 -1 742 5 525 9 557 1 830 143 163 -159
Nettoomsättningförändring -20,58% -35,08% -63,29% 18,28% -3,98% 239,73% -% 240,99% -%
Du Pont-modellen -34,09% -47,98% -20,07% 41,39% 57,05% 10,19% 2,59% 20,35% -27,24%
Vinstmarginal -9,43% -19,74% -8,94% 8,98% 19,92% 3,43% 0,30% 2,14% -7,98%
Bruttovinstmarginal 23,89% 22,87% 23,77% 38,29% 100,00% 54,73% 29,34% 19,05% 19,28%
Rörelsekapital/omsättning -6,26% -3,85% -4,18% 1,86% 3,07% 1,15% 1,77% 7,87% 24,20%
Soliditet 29,70% 37,05% 45,47% 46,76% 49,57% 8,76% 14,27% 32,02% 16,78%
Kassalikviditet 67,82% 85,12% 80,83% 119,29% 119,23% 103,77% 124,20% 624,74% 684,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...