Visa allt om Total Trade Center TTC AB
Visa allt om Total Trade Center TTC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 115 1 171 780 1 026 850 1 307 650 525 3 979 7 376
Övrig omsättning 22 49 27 16 32 7 - - 898 677
Rörelseresultat (EBIT) 49 52 -74 83 -21 449 -42 -74 428 442
Resultat efter finansnetto 48 251 -76 68 -48 419 -75 -100 311 324
Årets resultat 3 216 2 48 -42 248 -75 13 254 100
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 064 1 064 1 077 1 090 1 103 1 116 1 064 1 064 0 2 525
Omsättningstillgångar 130 128 131 62 44 138 162 232 899 2 295
Tillgångar 1 194 1 192 1 208 1 153 1 147 1 254 1 226 1 296 899 4 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 526 310 308 260 451 204 279 365 200
Obeskattade reserver 39 39 17 103 92 98 0 0 127 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 75 255 435 615 1 2 853
Kortfristiga skulder 728 628 882 742 721 449 587 402 405 1 590
Skulder och eget kapital 1 194 1 192 1 208 1 153 1 147 1 254 1 226 1 296 899 4 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 310 256 141 384 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 330 384 242 304 264 0 0 0 723 929
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 206 150 170 162 169 93 121 509 437
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 150 0 0 100 89
Omsättning 1 137 1 220 807 1 042 882 1 314 650 525 4 877 8 053
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 115 1 171 780 1 026 850 1 307 650 525 995 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 668 502 616 582 614 525 401 411 332
Rörelseresultat, EBITDA 49 52 -61 96 -8 462 -42 -74 609 581
Nettoomsättningförändring -4,78% 50,13% -23,98% 20,71% -34,97% 101,08% 23,81% -86,81% -46,05% -%
Du Pont-modellen 4,10% 21,14% -6,13% 7,20% -1,83% 35,81% -3,43% -5,48% 48,05% 9,23%
Vinstmarginal 4,39% 21,52% -9,49% 8,09% -2,47% 34,35% -6,46% -13,52% 10,86% 6,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,91% 35,18%
Rörelsekapital/omsättning -53,63% -42,70% -96,28% -66,28% -79,65% -23,79% -65,38% -32,38% 12,42% 9,56%
Soliditet 38,39% 46,68% 26,76% 33,30% 28,58% 41,72% 16,64% 21,53% 50,77% 6,79%
Kassalikviditet 17,86% 20,38% 14,85% 8,36% 6,10% 30,73% 27,60% 57,71% 221,98% 100,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...