Visa allt om Objekt Invest i Stenungsund AB
Visa allt om Objekt Invest i Stenungsund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 737 8 028 3 328 4 744 7 111 19 636 18 798 28 301 18 878 10 241
Övrig omsättning 69 26 - 94 87 35 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 304 4 390 -15 202 218 765 1 078 1 019 1 196 695
Resultat efter finansnetto 1 280 5 385 -75 75 112 2 802 964 811 1 018 615
Årets resultat 1 278 4 802 990 838 161 2 640 513 322 421 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 724 2 397 2 588 2 786 2 996 3 740 4 717 5 283 5 353 4 279
Omsättningstillgångar 5 851 9 986 4 550 5 455 4 405 7 834 2 225 7 679 2 169 1 813
Tillgångar 9 575 12 383 7 138 8 241 7 400 11 574 6 942 12 962 7 522 6 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 423 5 545 2 243 3 853 3 015 2 780 620 587 565 144
Obeskattade reserver 2 044 2 407 893 489 1 382 1 503 1 546 1 303 950 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 541 1 721 2 380 2 739 2 003 2 569 2 843 3 027 3 022 2 823
Kortfristiga skulder 2 567 2 709 1 621 1 160 1 001 4 722 1 933 8 045 2 985 2 576
Skulder och eget kapital 9 575 12 383 7 138 8 241 7 400 11 574 6 942 12 962 7 522 6 092
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 620 650 775 770 825
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 424 1 487 1 528 992 1 227 1 475 1 694 1 671 1 422 610
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 643 647 636 368 395 712 793 1 018 844 607
Utdelning till aktieägare 2 040 3 400 1 500 2 600 0 0 480 0 300 0
Omsättning 4 806 8 054 3 328 4 838 7 198 19 671 18 798 28 301 18 878 10 241
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 6 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 579 2 676 1 109 1 581 1 185 2 805 2 350 3 538 2 360 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 690 712 727 455 284 409 401 443 407 328
Rörelseresultat, EBITDA 1 587 4 741 347 1 590 844 1 479 1 785 1 731 1 630 824
Nettoomsättningförändring -40,99% 141,23% -29,85% -33,29% -63,79% 4,46% -33,58% 49,92% 84,34% -%
Du Pont-modellen 13,63% 43,90% -0,04% 2,48% 3,05% 25,04% 15,53% 7,98% 15,93% 11,41%
Vinstmarginal 27,55% 67,71% -0,09% 4,30% 3,18% 14,76% 5,73% 3,65% 6,35% 6,79%
Bruttovinstmarginal 99,96% 99,70% 99,22% 91,08% 80,58% 63,98% 65,52% 79,14% 49,34% 65,82%
Rörelsekapital/omsättning 69,33% 90,65% 88,01% 90,54% 47,87% 15,85% 1,55% -1,29% -4,32% -7,45%
Soliditet 52,40% 59,94% 41,18% 51,13% 54,51% 33,59% 25,34% 11,77% 16,60% 8,86%
Kassalikviditet 227,93% 368,62% 280,69% 470,26% 440,06% 165,48% 113,55% 95,08% 71,62% 69,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...