Visa allt om RBLS Sweden AB
Visa allt om RBLS Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 494 8 060 7 672 8 463 8 037 9 529 7 627 7 504 6 936 4 607
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 568 2 297 2 208 1 947 1 489 3 678 3 475 2 600 3 334 1 712
Resultat efter finansnetto 2 575 2 346 2 332 2 117 1 005 3 703 3 483 2 600 3 369 1 714
Årets resultat 1 891 1 728 1 770 1 393 74 2 114 1 958 1 394 1 841 946
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 319 260 318 400 1 132 1 015 1 058 205 237
Omsättningstillgångar 12 634 11 653 10 917 10 498 9 428 9 170 6 730 6 097 4 861 1 866
Tillgångar 12 982 11 972 11 177 10 816 9 828 10 301 7 745 7 155 5 065 2 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 604 7 016 6 553 5 983 5 373 5 999 4 285 3 827 2 733 1 046
Obeskattade reserver 4 283 4 180 4 070 4 050 3 850 3 450 2 650 1 850 1 200 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 1 096 777 555 784 605 852 810 1 478 1 132 649
Skulder och eget kapital 12 982 11 972 11 177 10 816 9 828 10 301 7 745 7 155 5 065 2 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 2 560 1 386 1 662 1 290 859
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 562 2 725 2 318 3 169 3 240 308 54 60 21 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 205 869 753 1 369 1 392 1 161 687 1 017 727 541
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 700 400 1 500 300 154
Omsättning 8 494 8 060 7 672 8 463 8 037 9 529 7 627 7 504 6 936 4 607
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 699 1 612 1 534 1 693 1 607 1 906 2 542 2 501 2 312 1 536
Personalkostnader per anställd (tkr) 762 794 687 921 951 829 735 967 712 497
Rörelseresultat, EBITDA 2 624 2 459 2 266 2 030 1 607 3 839 3 595 2 678 3 413 1 792
Nettoomsättningförändring 5,38% 5,06% -9,35% 5,30% -15,66% 24,94% 1,64% 8,19% 50,55% -%
Du Pont-modellen 19,84% 19,61% 20,88% 19,59% 16,65% 35,95% 44,98% 36,34% 66,54% 81,50%
Vinstmarginal 30,32% 29,13% 30,42% 25,04% 20,36% 38,86% 45,68% 34,65% 48,59% 37,20%
Bruttovinstmarginal 91,89% 96,12% 93,47% 94,17% 96,73% 99,53% 99,69% 99,40% 98,17% 99,96%
Rörelsekapital/omsättning 135,84% 134,94% 135,06% 114,78% 109,78% 87,29% 77,62% 61,55% 53,76% 26,42%
Soliditet 84,31% 85,84% 87,03% 82,91% 83,54% 82,92% 80,54% 72,10% 71,02% 63,43%
Kassalikviditet 1 152,74% 1 499,74% 1 967,03% 1 339,03% 1 558,35% 1 076,29% 830,86% 412,52% 429,42% 287,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...