allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Gavia Food Holding AB

ORG.NR: 556688-8649
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200612 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 403 683 324 091 280 823  
  Övrig omsättning (TKR) 112 225 29 935 50 655  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 3 824 8 539 -1 663  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 86 049 23 842 11 506  
  Årets resultat (TKR) 71 289 22 799 9 474  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 088 051 996 517 377 690  
  Omsättningstillgångar (TKR) 138 145 161 993 94 831  
  Tillgångar (TKR) 1 226 196 1 158 510 472 521  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 007 904 982 242 288 259  
  Minoritetsintressen (TKR) 10 217 8 447 6 462  
  Avsättningar (TKR) 21 641 15 567 7 512  
  Långfristiga skulder (TKR) 96 051 68 842 99 857  
  Kortfristiga skulder (TKR) 90 383 83 412 70 431  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 226 196 1 158 510 472 521  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 5 926 5 226 5 019  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 75 513 61 193 53 995  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 23 264 21 087 17 004  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 355 259 245  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 137 1 251 1 146  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 354 373 346  
  Nettoomsättningförändring 24,56 % 15,41 % -0,33 %  
  Vinstmarginal 24,04 % 8,33 % 5,30 %  
  Bruttovinstmarginal 18,19 % 37,13 % 27,61 %  
  Soliditet 82,20 % 84,78 % 61,00 %  
  Kassalikviditet 125,20 % 165,60 % 103,62 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200612 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -1 533 -1 156 -1 705  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 128 648 3 234 5 401  
  Årets resultat (TKR) 125 248 5 777 2 242  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 401 240 321 525 280 562  
  Omsättningstillgångar (TKR) 6 257 15 326 10 306  
  Tillgångar (TKR) 407 497 336 851 290 868  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 368 120 273 472 270 695  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 37 889 63 000 20 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 488 379 173  
  Skulder och eget kapital (TKR) 407 497 336 851 290 868  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 892 684 790  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 276 210 244  
  Utdelning till aktieägare 0 40 000 3 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 2 2 2  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR) 592 451 552  
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 90,34 % 81,18 % 93,06 %  
  Kassalikviditet 420,50 % 4 043,80 % 5 957,23 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X