Visa allt om Gavia Food Holding AB
Visa allt om Gavia Food Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 403 683 324 091 280 823 281 754 271 409 257 076 245 051 279 300 265 179 0
Övrig omsättning 112 225 29 935 50 655 121 446 100 742 58 444 39 194 5 991 16 463 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 824 8 539 -1 663 7 019 3 828 9 633 -3 356 19 173 14 746 -99
Resultat efter finansnetto 86 049 23 842 11 506 -11 660 89 215 87 801 -6 716 31 379 51 381 79 814
Årets resultat 71 289 22 799 9 474 -16 029 84 404 90 033 -8 713 21 144 47 600 79 444
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 088 051 996 517 377 690 367 972 320 454 278 617 207 401 198 770 203 473 157 319
Omsättningstillgångar 138 145 161 993 94 831 99 678 151 107 100 792 80 370 118 966 101 474 86 916
Tillgångar 1 226 196 1 158 510 472 521 467 651 471 561 379 409 287 771 317 737 304 947 244 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 007 904 982 242 288 259 279 866 297 060 214 518 129 845 144 571 124 930 79 544
Minoritetsintressen 10 217 8 447 6 462 4 540 4 408 5 802 3 356 3 636 244 3
Avsättningar (tkr) 21 641 15 567 7 512 9 238 9 287 10 291 22 503 22 404 18 674 16 204
Långfristiga skulder 96 051 68 842 99 857 113 988 105 529 92 191 76 065 86 951 98 195 99 689
Kortfristiga skulder 90 383 83 412 70 431 60 019 55 277 56 607 56 002 60 175 62 905 48 795
Skulder och eget kapital 1 226 196 1 158 510 472 521 467 651 471 561 379 409 287 771 317 737 304 947 244 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 926 5 226 5 019 4 769 4 353 5 709 5 537 5 047 2 849 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 75 513 61 193 53 995 50 543 47 833 42 077 41 448 41 646 37 219 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 23 264 21 087 17 004 16 324 17 231 14 593 14 445 15 159 21 482 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 515 908 354 026 331 478 403 200 372 151 315 520 284 245 285 291 281 642 0
Nyckeltal
Antal anställda 355 259 245 219 210 176 183 169 167 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 137 1 251 1 146 1 287 1 292 1 461 1 339 1 653 1 588 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 373 346 362 350 402 375 395 386 -
Rörelseresultat, EBITDA 36 012 34 589 21 713 31 790 25 658 29 628 18 684 39 394 29 799 -99
Nettoomsättningförändring 24,56% 15,41% -0,33% 3,81% 5,58% 4,91% -12,26% 5,33% -% -%
Du Pont-modellen 7,91% 2,33% 3,15% -1,68% 20,90% 24,32% 0,68% 15,67% 19,41% -%
Vinstmarginal 24,04% 8,33% 5,30% -2,79% 36,31% 35,89% 0,80% 17,83% 22,32% -%
Bruttovinstmarginal 18,19% 37,13% 27,61% 43,97% 7,94% 25,45% 27,31% 40,95% 33,67% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,83% 24,25% 8,69% 14,08% 35,31% 17,19% 9,94% 21,05% 14,54% -%
Soliditet 82,20% 84,78% 61,00% 59,85% 63,00% 56,54% 45,12% 45,50% 40,97% 32,57%
Kassalikviditet 125,20% 165,60% 103,62% 129,75% 236,10% 141,61% 101,97% 163,28% 136,56% 152,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 533 -1 156 -1 705 -600 -142 -803 -4 855 -340 -215 -88
Resultat efter finansnetto 128 648 3 234 5 401 -3 445 94 274 82 963 -10 300 12 877 42 719 81 232
Årets resultat 125 248 5 777 2 242 -7 087 87 835 76 231 -16 625 10 790 41 946 80 862
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 401 240 321 525 280 562 261 430 202 363 162 476 105 866 88 601 89 221 73 598
Omsättningstillgångar 6 257 15 326 10 306 15 940 76 194 29 104 9 955 46 748 34 882 7 755
Tillgångar 407 497 336 851 290 868 277 371 278 557 191 580 115 821 135 349 124 103 81 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 368 120 273 472 270 695 269 453 278 539 191 304 115 073 133 698 122 908 80 962
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 889 63 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 488 379 173 7 918 18 276 748 1 651 1 195 390
Skulder och eget kapital 407 497 336 851 290 868 277 371 278 557 191 580 115 821 135 349 124 103 81 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 892 684 790 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 276 210 244 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 40 000 3 000 1 000 2 000 190 804 0 2 000 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 451 552 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 521 -1 144 -1 693 -588 -142 -401 -167 -340 -215 -88
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,34% 81,18% 93,06% 97,15% 99,99% 99,86% 99,35% 98,78% 99,04% 99,52%
Kassalikviditet 420,50% 4 043,80% 5 957,23% 201,31% 423 300,00% 10 544,93% 1 330,88% 2 831,50% 2 919,00% 1 988,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...