Visa allt om The Agents of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 699 6 424 4 389 2 757 3 356 1 565 1 458 1 951 1 816 2 290
Övrig omsättning - - - - - - 11 1 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 2 598 1 932 850 823 607 288 182 209 304 518
Resultat efter finansnetto 2 595 1 932 851 823 607 288 183 206 307 519
Årets resultat 2 053 1 550 607 530 335 158 101 110 167 374
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 15 22 32 15 27 30 32 20 7
Omsättningstillgångar 5 214 3 818 2 064 1 729 1 616 1 126 1 099 906 941 886
Tillgångar 5 222 3 832 2 086 1 761 1 631 1 153 1 128 938 961 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 924 1 971 821 714 585 450 392 391 481 474
Obeskattade reserver 422 467 517 492 392 242 170 125 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 461 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 877 1 395 749 555 655 0 566 422 405 419
Skulder och eget kapital 5 222 3 832 2 086 1 761 1 631 1 153 1 128 938 961 893
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 713 757 679 622 693
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 077 1 997 1 597 854 1 482 0 0 94 340 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 133 750 591 328 556 129 147 251 294 295
Utdelning till aktieägare 2 000 1 100 400 500 400 200 100 100 200 160
Omsättning 8 699 6 424 4 389 2 757 3 356 1 565 1 469 1 952 1 816 2 294
Nyckeltal
Antal anställda 7 4 3 3 3 2 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 243 1 606 1 463 919 1 119 783 729 976 605 573
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 707 738 428 682 438 461 515 430 339
Rörelseresultat, EBITDA 2 604 1 940 860 830 619 299 191 217 308 518
Nettoomsättningförändring 35,41% 46,37% 59,19% -17,85% 114,44% 7,34% -25,27% 7,43% -20,70% -%
Du Pont-modellen 49,77% 50,42% 40,80% 46,73% 37,28% 24,98% 16,22% 22,60% 31,95% 58,12%
Vinstmarginal 29,88% 30,07% 19,39% 29,85% 18,12% 18,40% 12,55% 10,87% 16,91% 22,66%
Bruttovinstmarginal 87,32% 100,00% 100,00% 87,12% 91,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,36% 37,72% 29,96% 42,58% 28,64% 71,95% 36,56% 24,81% 29,52% 20,39%
Soliditet 62,30% 60,94% 57,62% 61,14% 53,58% 54,50% 45,86% 51,28% 55,67% 53,08%
Kassalikviditet 277,78% 273,69% 275,57% 311,53% 246,72% -% 194,17% 214,69% 232,35% 211,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...