Visa allt om TF Group Scandinavia AB
Visa allt om TF Group Scandinavia AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 179 079 177 996 162 107 184 731 150 556 140 222 126 464 133 025 124 171 91 414
Övrig omsättning 4 47 64 27 544 258 1 599 239 86 298
Rörelseresultat (EBIT) 14 393 14 115 8 878 11 519 16 422 14 015 11 077 9 852 6 784 -1 133
Resultat efter finansnetto 15 799 14 160 11 563 12 993 17 352 14 153 13 563 4 352 8 843 1 057
Årets resultat 12 177 10 799 8 370 7 042 12 006 10 647 10 747 412 5 674 1 058
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 781 51 396 8 302 7 795 14 685 14 007 11 424 9 298 13 434 10 706
Omsättningstillgångar 93 393 87 507 114 661 103 504 92 527 70 223 56 310 56 577 46 217 32 417
Tillgångar 150 174 138 903 122 963 111 299 107 212 84 230 67 734 65 875 59 651 43 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 605 75 425 63 975 54 970 47 934 35 933 25 530 19 079 18 465 12 866
Minoritetsintressen 1 259 0 884 1 124 552 376 126 776 452 75
Avsättningar (tkr) 7 546 2 178 1 406 5 838 0 3 724 0 0 2 118 1 743
Långfristiga skulder 0 4 616 4 288 0 4 598 0 3 086 2 685 0 0
Kortfristiga skulder 55 764 56 684 52 410 49 367 54 128 44 197 38 992 43 335 38 615 28 438
Skulder och eget kapital 150 174 138 903 122 963 111 299 107 212 84 230 67 734 65 875 59 651 43 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 653 1 409 961 2 422 1 955 2 023 2 476 2 571 1 520 1 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 503 24 576 23 855 24 030 22 256 20 805 19 442 18 052 20 471 17 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 791 8 992 9 052 8 863 7 879 7 784 6 696 7 489 8 388 5 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 179 083 178 043 162 171 184 758 151 100 140 480 128 063 133 264 124 257 91 712
Nyckeltal
Antal anställda 50 51 57 63 61 60 59 66 61 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 582 3 490 2 844 2 932 2 468 2 337 2 143 2 016 2 036 1 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 695 705 636 594 543 529 504 452 512 481
Rörelseresultat, EBITDA 14 777 14 411 9 322 17 471 17 211 14 480 11 639 10 848 7 659 -398
Nettoomsättningförändring 0,61% 9,80% -12,25% 22,70% 7,37% 10,88% -4,93% 7,13% 35,83% -%
Du Pont-modellen 10,85% 11,25% 9,54% 12,11% 16,50% 17,44% 20,14% 17,02% 14,93% 2,67%
Vinstmarginal 9,10% 8,78% 7,24% 7,30% 11,75% 10,47% 10,79% 8,43% 7,17% 1,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,01% 17,32% 38,40% 29,31% 25,50% 18,56% 13,69% 9,95% 6,12% 4,35%
Soliditet 57,00% 54,30% 52,03% 49,39% 44,71% 42,66% 37,69% 28,96% 30,96% 29,84%
Kassalikviditet 166,34% 153,49% 218,20% 208,70% 169,27% 157,92% 141,88% 125,61% 118,87% 113,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 402 10 000 6 072 9 437 10 835 9 473 7 506 2 341 0 0
Övrig omsättning 120 120 120 60 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 337 9 926 6 007 4 246 10 698 9 437 7 501 2 341 0 0
Resultat efter finansnetto 9 658 9 173 8 901 4 500 10 757 9 541 7 473 2 391 4 010 11 975
Årets resultat 6 940 5 388 5 599 10 5 741 5 204 4 006 2 391 4 010 11 975
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 432 39 840 10 514 10 652 15 116 15 252 6 684 5 851 5 251 5 251
Omsättningstillgångar 25 939 29 235 42 276 32 612 29 323 21 970 24 181 10 305 10 899 6 915
Tillgångar 74 371 69 075 52 790 43 264 44 439 37 222 30 865 16 156 16 150 12 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 856 37 916 32 528 26 929 26 919 21 096 15 892 16 100 16 100 12 100
Obeskattade reserver 15 189 14 126 11 665 9 676 7 166 4 362 1 938 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 326 17 033 8 597 6 659 10 354 11 764 13 035 56 50 66
Skulder och eget kapital 74 371 69 075 52 790 43 264 44 439 37 222 30 865 16 156 16 150 12 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 522 10 120 6 192 9 497 10 835 9 473 7 506 2 341 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 476 10 065 6 146 9 470 10 834 9 471 7 501 2 341 0 0
Nettoomsättningförändring -15,98% 64,69% -35,66% -12,90% 14,38% 26,21% 220,63% -% -% -%
Du Pont-modellen 13,31% 15,59% 17,33% 12,02% 25,25% 25,95% 24,75% 14,80% -% -%
Vinstmarginal 117,81% 107,71% 150,71% 55,10% 103,58% 101,95% 101,77% 102,14% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 138,22% 122,02% 554,66% 275,01% 175,07% 107,74% 148,49% 437,80% -% -%
Soliditet 76,24% 70,84% 78,85% 78,73% 72,46% 65,31% 56,12% 99,65% 99,69% 99,46%
Kassalikviditet 181,06% 171,64% 491,75% 489,74% 283,20% 186,76% 185,51% 18 401,79% 21 798,00% 10 477,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...