Visa allt om Premicare AB
Visa allt om Premicare AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 102 578
Övrig omsättning 1 311
Rörelseresultat (EBIT) 6 510
Resultat efter finansnetto 5 597
Årets resultat 3 734
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 14 932
Omsättningstillgångar 22 125
Tillgångar 37 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 160
Minoritetsintressen 0
Avsättningar (tkr) 2 326
Långfristiga skulder 6 258
Kortfristiga skulder 22 313
Skulder och eget kapital 37 057
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 27 342
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 12 755
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 103 889
Nyckeltal
Antal anställda 71
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 602
Rörelseresultat, EBITDA 9 710
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 17,63%
Vinstmarginal 6,37%
Bruttovinstmarginal 63,16%
Rörelsekapital/omsättning -0,18%
Soliditet 16,62%
Kassalikviditet 99,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 366 11 726 1 082 906 251 1 640 1 485 1 606 2 140 831
Övrig omsättning - - 73 136 88 101 88 7 296 17
Rörelseresultat (EBIT) 1 040 2 913 -1 269 -7 -666 223 168 351 1 338 160
Resultat efter finansnetto 2 002 2 983 -752 -49 -681 218 141 347 1 327 138
Årets resultat 6 522 8 018 1 431 3 804 2 252 3 061 1 471 917 538 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 649 13 725 13 692 1 406 1 478 986 1 591 2 178 1 168 922
Omsättningstillgångar 9 660 8 450 2 207 5 286 4 239 4 451 1 638 1 593 1 541 405
Tillgångar 25 310 22 175 15 899 6 692 5 717 5 436 3 229 3 771 2 709 1 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 025 11 190 5 173 4 492 3 938 4 166 1 925 2 084 1 367 174
Obeskattade reserver 11 1 11 21 20 25 41 645 610 35
Avsättningar (tkr) 2 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 043 4 050 8 558 565 573 0 0 0 81 637
Kortfristiga skulder 10 006 6 933 2 158 1 614 1 186 1 245 1 262 1 042 650 481
Skulder och eget kapital 25 310 22 175 15 899 6 692 5 717 5 436 3 229 3 771 2 709 1 327
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 124 1 342 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 216 3 394 958 7 96 340 358 237 203 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 727 1 689 316 0 36 132 139 87 82 86
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 1 000 750 750 480 210 880 200 0
Omsättning 9 366 11 726 1 155 1 042 339 1 741 1 573 1 613 2 436 848
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 2 0 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 561 1 954 541 - 251 820 743 1 606 2 140 831
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 046 991 33 - 169 280 257 369 322 308
Rörelseresultat, EBITDA 1 082 2 980 -1 269 -7 -558 386 325 485 1 431 233
Nettoomsättningförändring -20,13% 983,73% 19,43% 260,96% -84,70% 10,44% -7,53% -24,95% 157,52% -%
Du Pont-modellen 11,22% 15,44% -4,18% -0,09% -11,58% 4,10% 5,36% 9,36% 49,61% 12,06%
Vinstmarginal 30,32% 29,20% -61,46% -0,66% -263,75% 13,60% 11,65% 21,98% 62,80% 19,25%
Bruttovinstmarginal 99,53% 99,04% 2,68% -4,42% 96,02% 96,89% 98,79% 97,32% 93,69% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning -3,69% 12,94% 4,53% 405,30% 1 216,33% 195,49% 25,32% 34,31% 41,64% -9,15%
Soliditet 43,59% 50,47% 32,59% 67,36% 69,14% 76,98% 60,53% 67,58% 66,67% 15,01%
Kassalikviditet 96,54% 121,88% 102,27% 327,51% 357,42% 357,51% 129,79% 152,88% 237,08% 84,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...