Visa allt om HSV Värme AB
Visa allt om HSV Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 368 309 413 384 360 424 387 347 352 388
Övrig omsättning - 3 2 - - - - - 8 8
Rörelseresultat (EBIT) -13 0 0 2 5 4 10 25 24 29
Resultat efter finansnetto -13 0 0 0 0 -2 0 1 -1 2
Årets resultat -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 97 194 290 387 484 581
Omsättningstillgångar 99 108 462 361 310 314 244 186 207 122
Tillgångar 99 108 462 361 407 508 535 574 691 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 62 62 123 184 244 306 367
Kortfristiga skulder 0 0 355 191 237 277 241 219 276 226
Skulder och eget kapital 99 108 462 361 407 508 535 574 691 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 368 312 415 384 360 424 387 347 360 396
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 0 0 99 102 101 107 122 121 126
Nettoomsättningförändring 19,09% -25,18% 7,55% 6,67% -15,09% 9,56% 11,53% -1,42% -9,28% -%
Du Pont-modellen -13,13% 0,00% 0,00% 0,55% 1,23% 0,79% 1,87% 4,36% 3,47% 4,13%
Vinstmarginal -3,53% 0,00% 0,00% 0,52% 1,39% 0,94% 2,58% 7,20% 6,82% 7,47%
Bruttovinstmarginal 7,61% 14,56% 27,60% 45,83% 45,00% 42,45% 43,41% 77,52% 66,48% 67,01%
Rörelsekapital/omsättning 26,90% 34,95% 25,91% 44,27% 20,28% 8,73% 0,78% -9,51% -19,60% -26,80%
Soliditet 100,00% 100,00% 23,38% 29,92% 26,54% 21,26% 20,46% 19,07% 15,73% 15,57%
Kassalikviditet -% -% 120,85% 171,20% 116,46% 109,03% 91,29% 71,23% 69,93% 51,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...