Visa allt om Mix Ranch AB
Visa allt om Mix Ranch AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 822 119 782 1 677 4 060 5 948 5 135 4 056 3 922 1 113
Övrig omsättning 1 303 - 7 - 4 - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -98 -102 76 -1 296 283 873 1 035 147 709 183
Resultat efter finansnetto -145 -126 42 -1 315 249 825 967 84 646 136
Årets resultat -145 -126 42 -854 198 457 489 103 451 67
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 222 22 1 085 1 131 1 128 1 215 1 404 1 486 1 500 1 322
Omsättningstillgångar 570 399 255 287 2 211 2 229 1 571 939 809 353
Tillgångar 1 792 422 1 341 1 418 3 339 3 445 2 975 2 425 2 308 1 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 381 557 514 1 368 1 301 963 566 553 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 461 484 282 0 60 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 923 0 0 685 724 785 944 1 186 1 196 1 168
Kortfristiga skulder 633 40 784 218 785 875 785 673 499 298
Skulder och eget kapital 1 792 422 1 341 1 418 3 339 3 445 2 975 2 425 2 308 1 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 628 750 918 805 607 709 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 257 212 285 889 758 1 350 1 136 1 174 704 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 77 67 87 497 548 760 679 630 473 117
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 130 120 92 90 65
Omsättning 823 422 782 1 684 4 060 5 952 5 135 4 056 3 935 1 113
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 3 4 6 6 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 274 60 391 559 1 015 991 856 676 784 371
Personalkostnader per anställd (tkr) 107 140 185 677 552 513 443 413 388 161
Rörelseresultat, EBITDA -70 -79 122 -1 237 370 995 1 167 264 814 209
Nettoomsättningförändring 590,76% -84,78% -53,37% -58,69% -31,74% 15,83% 26,60% 3,42% 252,38% -%
Du Pont-modellen -5,41% -23,93% 5,82% -90,13% 8,63% 25,43% 35,13% 6,19% 30,72% 10,93%
Vinstmarginal -11,80% -84,87% 9,97% -76,21% 7,09% 14,73% 20,35% 3,70% 18,08% 16,44%
Bruttovinstmarginal 69,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,66% 301,68% -67,65% 4,11% 35,12% 22,76% 15,31% 6,56% 7,90% 4,94%
Soliditet 13,17% 90,28% 41,54% 36,25% 51,15% 48,12% 39,19% 23,34% 25,83% 11,78%
Kassalikviditet 90,05% 997,50% 32,53% 131,65% 281,66% 254,74% 200,13% 139,52% 162,12% 118,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...