Visa allt om Bonnier Skog AB
Visa allt om Bonnier Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 436 6 342 5 712 5 685 5 138 10 735 5 865 6 512 8 966 8 991
Övrig omsättning 351 152 434 721 934 129 109 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 097 2 050 1 216 1 267 2 183 3 595 1 694 3 730 2 350 1 896
Resultat efter finansnetto 773 -138 -1 480 -1 362 -1 186 2 327 590 -2 870 -756 1 916
Årets resultat -2 2 -1 148 -1 012 -903 1 715 422 -1 795 -744 1 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 181 602 170 631 170 906 163 863 164 310 163 900 141 384 141 240 141 445 4 875
Omsättningstillgångar 7 340 16 929 16 663 24 005 7 114 5 316 21 628 21 261 55 802
Tillgångar 188 942 187 560 187 569 187 868 171 424 169 216 163 012 162 501 141 500 5 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 146 86 148 86 146 86 119 56 151 56 108 56 109 56 072 103 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0
Kortfristiga skulder 2 796 1 412 1 423 1 749 15 273 13 108 6 903 6 429 141 397 5 563
Skulder och eget kapital 188 942 187 560 187 569 187 868 171 424 169 216 163 012 162 501 141 500 5 677
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 75 75 75 75 75 75 150 0 75 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 713 689 650 663 651 674 582 590 583 478
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 296 289 288 273 285 284 282 239 240 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 787 6 494 6 146 6 406 6 072 10 864 5 974 6 512 8 966 8 991
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 718 3 171 2 856 2 843 2 569 2 684 2 933 3 256 4 483 4 496
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 545 507 514 514 252 432 415 419 370
Rörelseresultat, EBITDA 2 357 2 325 1 555 1 680 2 571 3 987 1 971 3 994 2 518 1 964
Nettoomsättningförändring -14,29% 11,03% 0,47% 10,65% -52,14% 83,03% -9,94% -27,37% -0,28% -%
Du Pont-modellen 1,11% 1,10% 0,69% 0,67% 1,27% 2,18% 1,19% 2,34% 1,67% 33,75%
Vinstmarginal 38,63% 32,53% 22,71% 22,29% 42,49% 34,43% 33,04% 58,31% 26,43% 21,31%
Bruttovinstmarginal 81,00% 72,74% 66,05% 65,26% 83,63% 71,94% 81,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,59% 244,67% 266,81% 391,49% -158,80% -72,59% 251,07% 227,76% -1 576,42% -52,95%
Soliditet 45,59% 45,93% 45,93% 45,84% 32,76% 33,16% 34,42% 34,51% 0,07% 2,01%
Kassalikviditet 262,52% 1 198,94% 1 170,98% 1 372,50% 46,58% 40,56% 313,31% 330,70% 0,04% 14,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...