Visa allt om Barcks Rör AB
Visa allt om Barcks Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 954 2 395 2 741 2 877 2 139 2 127 2 468 2 057 1 587 1 422
Övrig omsättning - - - - 12 - 109 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 219 209 373 371 270 60 320 402 10 -8
Resultat efter finansnetto 220 214 376 378 269 60 319 402 10 -8
Årets resultat 317 162 204 206 197 44 312 285 128 77
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 20 0 0 2 14 23 35 50 14
Omsättningstillgångar 1 058 1 087 1 350 1 194 819 725 1 160 844 669 626
Tillgångar 1 073 1 107 1 350 1 194 821 739 1 183 879 719 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 703 685 844 640 634 557 634 446 305 177
Obeskattade reserver 0 191 191 95 0 0 0 119 119 291
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 8 8 7 9 9 0 0
Kortfristiga skulder 370 230 308 452 179 175 541 304 295 173
Skulder och eget kapital 1 073 1 107 1 350 1 194 821 739 1 183 879 719 640
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 261 251 240 243 224 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 935 761 789 815 265 274 231 42 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 356 269 255 287 188 187 216 153 136 86
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 200 120 120 125 144 0
Omsättning 2 954 2 395 2 741 2 877 2 151 2 127 2 577 2 057 1 587 1 422
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 985 1 198 1 371 1 439 1 070 1 064 1 234 1 029 1 587 1 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 522 527 562 370 358 407 230 377 322
Rörelseresultat, EBITDA 224 214 373 373 274 69 332 418 22 0
Nettoomsättningförändring 23,34% -12,62% -4,73% 34,50% 0,56% -13,82% 19,98% 29,62% 11,60% -%
Du Pont-modellen 20,60% 19,42% 27,85% 31,66% 32,89% 8,12% 27,13% 45,73% 1,39% -1,25%
Vinstmarginal 7,48% 8,98% 13,72% 13,14% 12,62% 2,82% 13,01% 19,54% 0,63% -0,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 65,71% 63,71% 65,22% 51,67% 53,36% 58,09% 44,30% 49,93%
Rörelsekapital/omsättning 23,29% 35,78% 38,02% 25,79% 29,92% 25,86% 25,08% 26,25% 23,57% 31,86%
Soliditet 65,52% 75,34% 72,95% 59,47% 77,22% 75,37% 53,59% 60,49% 54,34% 60,39%
Kassalikviditet 285,95% 472,61% 438,31% 264,16% 457,54% 397,14% 197,78% 277,63% 226,78% 361,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...