Visa allt om Grönt och Rent i Småland Försäljnings AB
Visa allt om Grönt och Rent i Småland Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 836 4 398 4 329 3 561 3 430 3 248 3 638 3 588 3 156 3 082
Övrig omsättning 6 - - - - 47 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 423 191 430 265 396 396 280 8 207 189
Resultat efter finansnetto 425 221 488 251 352 354 260 1 200 187
Årets resultat 331 213 393 134 172 178 153 112 100 98
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 283 160 79 308 196 59 13 5
Omsättningstillgångar 1 928 1 531 1 217 1 230 1 338 856 1 057 816 1 078 1 050
Tillgångar 1 928 1 531 1 500 1 390 1 417 1 165 1 254 875 1 091 1 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 536 647 399 405 372 345 292 269 257
Obeskattade reserver 264 264 309 309 244 144 46 2 160 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0
Kortfristiga skulder 954 732 543 682 768 647 687 581 661 693
Skulder och eget kapital 1 928 1 531 1 500 1 390 1 417 1 165 1 254 875 1 091 1 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 22 - 47 91 133 28 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 158 75 0 43 85 71 155 93 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 118 111 76 59 66 106 106 147 89 77
Utdelning till aktieägare 0 0 170 145 140 140 150 100 90 88
Omsättning 4 842 4 398 4 329 3 561 3 430 3 295 3 638 3 588 3 156 3 082
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 418 2 199 2 165 3 561 3 430 3 248 3 638 1 794 3 156 3 082
Personalkostnader per anställd (tkr) 172 148 101 101 154 240 289 230 247 278
Rörelseresultat, EBITDA 423 191 430 266 398 398 284 12 209 191
Nettoomsättningförändring 9,96% 1,59% 21,57% 3,82% 5,60% -10,72% 1,39% 13,69% 2,40% -%
Du Pont-modellen 22,10% 14,76% 32,87% 19,06% 27,95% 33,99% 22,33% 0,91% 18,97% 17,91%
Vinstmarginal 8,81% 5,14% 11,39% 7,44% 11,55% 12,19% 7,70% 0,22% 6,56% 6,13%
Bruttovinstmarginal 29,98% 28,58% 30,26% 25,89% 32,57% 35,56% 31,06% 29,60% 35,58% 32,35%
Rörelsekapital/omsättning 20,14% 18,17% 15,57% 15,39% 16,62% 6,43% 10,17% 6,55% 13,21% 11,58%
Soliditet 47,45% 48,46% 59,20% 45,09% 41,27% 41,04% 30,22% 33,54% 35,22% 31,53%
Kassalikviditet 166,14% 179,23% 189,69% 155,87% 144,14% 99,69% 120,09% 111,36% 154,92% 143,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...