Visa allt om Grönt och Rent i Småland Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 398 4 329 3 561 3 430 3 248 3 638 3 588 3 156 3 082 2 953
Övrig omsättning - - - - 47 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 191 430 265 396 396 280 8 207 189 236
Resultat efter finansnetto 221 488 251 352 354 260 1 200 187 231
Årets resultat 213 393 134 172 178 153 112 100 98 124
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 283 160 79 308 196 59 13 5 7
Omsättningstillgångar 1 531 1 217 1 230 1 338 856 1 057 816 1 078 1 050 1 115
Tillgångar 1 531 1 500 1 390 1 417 1 165 1 254 875 1 091 1 055 1 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 536 647 399 405 372 345 292 269 257 224
Obeskattade reserver 264 309 309 244 144 46 2 160 105 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 732 543 682 768 647 687 581 661 693 841
Skulder och eget kapital 1 531 1 500 1 390 1 417 1 165 1 254 875 1 091 1 055 1 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 22 - 47 91 133 28 25 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 158 75 0 43 85 71 155 93 164 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 76 59 66 106 106 147 89 77 66
Utdelning till aktieägare 0 170 145 140 140 150 100 90 88 65
Omsättning 4 398 4 329 3 561 3 430 3 295 3 638 3 588 3 156 3 082 2 953
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 199 2 165 3 561 3 430 3 248 3 638 1 794 3 156 3 082 2 953
Personalkostnader per anställd (tkr) 148 101 101 154 240 289 230 247 278 252
Rörelseresultat, EBITDA 191 430 266 398 398 284 12 209 191 238
Nettoomsättningförändring 1,59% 21,57% 3,82% 5,60% -10,72% 1,39% 13,69% 2,40% 4,37% -%
Du Pont-modellen 14,76% 32,87% 19,06% 27,95% 33,99% 22,33% 0,91% 18,97% 17,91% 21,02%
Vinstmarginal 5,14% 11,39% 7,44% 11,55% 12,19% 7,70% 0,22% 6,56% 6,13% 7,99%
Bruttovinstmarginal 28,58% 30,26% 25,89% 32,57% 35,56% 31,06% 29,60% 35,58% 32,35% 33,42%
Rörelsekapital/omsättning 18,17% 15,57% 15,39% 16,62% 6,43% 10,17% 6,55% 13,21% 11,58% 9,28%
Soliditet 48,46% 59,20% 45,09% 41,27% 41,04% 30,22% 33,54% 35,22% 31,53% 23,67%
Kassalikviditet 179,23% 189,69% 155,87% 144,14% 99,69% 120,09% 111,36% 154,92% 143,00% 114,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...