Visa allt om South Gate AB
Visa allt om South Gate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 702 5 853 3 964 2 760 2 719 2 270 1 846 2 418 1 597 1 087
Övrig omsättning 26 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 477 1 559 556 193 35 106 572 316 -277 336
Resultat efter finansnetto 1 477 1 561 564 197 53 106 573 312 -278 341
Årets resultat 1 151 1 214 416 129 37 71 325 291 -278 244
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 18 33 51 84 117 88 105 78 44
Omsättningstillgångar 3 655 2 975 2 069 1 443 1 167 1 209 1 318 829 729 806
Tillgångar 3 665 2 993 2 102 1 494 1 252 1 327 1 406 934 807 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 590 1 339 651 355 426 589 717 492 201 469
Obeskattade reserver 170 176 177 147 130 130 130 4 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 34 35 55 58 5
Kortfristiga skulder 1 905 1 477 1 274 992 696 574 523 383 544 372
Skulder och eget kapital 3 665 2 993 2 102 1 494 1 252 1 327 1 406 934 807 850
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 295 327 312 308 306 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 534 1 726 1 402 964 702 368 5 462 619 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 642 640 511 369 377 283 155 297 365 125
Utdelning till aktieägare 990 900 125 120 200 200 200 0 0 90
Omsättning 5 728 5 853 3 964 2 760 2 719 2 270 1 846 2 418 1 597 1 087
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 3 4 4 3 2 2 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 901 1 463 1 321 690 680 757 923 1 209 532 1 087
Personalkostnader per anställd (tkr) 797 611 655 363 374 355 249 566 472 483
Rörelseresultat, EBITDA 1 485 1 574 574 227 78 147 608 352 -257 349
Nettoomsättningförändring -2,58% 47,65% 43,62% 1,51% 19,78% 22,97% -23,66% 51,41% 46,92% -%
Du Pont-modellen 40,30% 52,16% 26,88% 13,19% 4,55% 7,99% 40,68% 34,80% -34,08% 40,12%
Vinstmarginal 25,90% 26,67% 14,25% 7,14% 2,10% 4,67% 30,99% 13,44% -17,22% 31,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,69% 25,59% 20,06% 16,34% 17,32% 27,97% 43,07% 18,44% 11,58% 39,93%
Soliditet 47,00% 49,32% 37,54% 31,01% 41,68% 51,61% 57,81% 52,99% 25,26% 55,52%
Kassalikviditet 191,86% 201,42% 162,40% 145,46% 167,67% 210,63% 252,01% 216,45% 134,01% 216,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...