Visa allt om Effektvision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 034 2 437 1 440 2 201 2 400 2 382 2 212 2 380 2 325 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 225 27 60 80 59 39 37 24 13 0
Resultat efter finansnetto 195 10 28 45 36 16 11 13 9 0
Årets resultat 158 14 13 1 20 2 1 5 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 261 376 491 245 324 388 116 137 0
Omsättningstillgångar 2 279 688 422 507 477 443 407 531 371 100
Tillgångar 2 429 949 797 998 722 767 795 647 508 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 158 144 131 130 110 108 107 102 100
Obeskattade reserver 0 15 24 24 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 150 255 421 166 285 341 83 122 0
Kortfristiga skulder 2 070 627 374 422 427 371 346 457 284 0
Skulder och eget kapital 2 429 949 797 998 722 767 795 647 508 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 1 210 1 255 1 151 1 371 1 354 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 633 660 604 940 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 671 380 362 555 688 687 659 713 691 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 034 2 437 1 440 2 201 2 400 2 382 2 212 2 380 2 325 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 1 1 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 009 2 437 1 440 1 101 1 200 1 191 1 106 1 190 1 163 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 584 1 060 995 744 921 950 886 1 027 999 -
Rörelseresultat, EBITDA 336 141 175 222 154 130 83 54 22 0
Nettoomsättningförändring 229,67% 69,24% -34,58% -8,29% 0,76% 7,69% -7,06% 2,37% -% -%
Du Pont-modellen 9,30% 2,85% 7,53% 8,02% 8,17% 5,08% 4,65% 3,71% 2,56% -%
Vinstmarginal 2,81% 1,11% 4,17% 3,63% 2,46% 1,64% 1,67% 1,01% 0,56% -%
Bruttovinstmarginal 42,74% 55,97% 98,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 2,60% 2,50% 3,33% 3,86% 2,08% 3,02% 2,76% 3,11% 3,74% -%
Soliditet 12,97% 17,88% 20,29% 14,90% 18,01% 14,34% 13,58% 16,54% 20,08% 100,00%
Kassalikviditet 100,48% 109,73% 112,83% 120,14% 111,71% 119,41% 117,63% 116,19% 130,63% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...