Visa allt om MSSB - Sverige AB
Visa allt om MSSB - Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 535 15 138 7 858 4 863 7 510 2 839 11 914 24 239 15 191 10 680
Övrig omsättning 52 8 - - 62 1 080 315 86 - 62
Rörelseresultat (EBIT) 955 -94 188 34 563 763 -1 048 458 175 -397
Resultat efter finansnetto 942 -99 182 29 472 522 -1 236 311 147 -422
Årets resultat 745 -56 172 29 472 479 -1 126 259 51 -251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 217 260 313 402 302 84 5 374 5 984 770 429
Omsättningstillgångar 2 753 1 518 4 328 1 210 2 790 5 870 556 3 106 2 410 2 072
Tillgångar 2 970 1 778 4 641 1 612 3 092 5 955 5 931 9 091 3 180 2 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 594 848 964 792 863 391 -88 1 038 779 727
Obeskattade reserver 0 0 43 43 43 43 0 109 96 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 700 115 0 909 5 473 4 624 683 679
Kortfristiga skulder 1 376 929 2 933 662 2 186 4 612 546 3 319 1 622 1 094
Skulder och eget kapital 2 970 1 778 4 641 1 612 3 092 5 955 5 931 9 091 3 180 2 501
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 600 510 380 320 539 793 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 889 1 177 1 105 640 677 601 1 331 1 611 1 185 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 724 513 466 475 504 416 629 934 786 583
Utdelning till aktieägare 0 0 60 0 100 0 0 3 0 0
Omsättning 9 587 15 146 7 858 4 863 7 572 3 919 12 229 24 325 15 191 10 742
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 7 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 384 3 785 1 965 1 216 1 502 568 1 702 3 030 1 899 2 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 431 398 435 375 291 346 410 365 417
Rörelseresultat, EBITDA 1 068 9 259 116 638 903 -837 658 275 -348
Nettoomsättningförändring -37,01% 92,64% 61,59% -35,25% 164,53% -76,17% -50,85% 59,56% 42,24% -%
Du Pont-modellen 32,15% -5,29% 4,05% 2,11% 18,21% 12,81% -17,65% 5,07% 5,60% -15,83%
Vinstmarginal 10,02% -0,62% 2,39% 0,70% 7,50% 26,88% -8,79% 1,90% 1,17% -3,71%
Bruttovinstmarginal 48,58% 20,00% 34,82% 55,38% 47,74% 82,07% 68,31% 80,25% 66,05% 57,19%
Rörelsekapital/omsättning 14,44% 3,89% 17,75% 11,27% 8,04% 44,31% 0,08% -0,88% 5,19% 9,16%
Soliditet 53,67% 47,69% 21,49% 51,10% 28,94% 7,10% -1,48% 12,28% 26,67% 29,07%
Kassalikviditet 200,07% 163,40% 147,56% 182,78% 127,63% 127,28% 101,83% 93,58% 148,58% 189,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...